Je študentkou našej fakulty - Bc. Michaela Balcová - píšeme, počujeme, čítame o nej často... a to je skvelé.

Tento krát získala ocenenie Bratislavská cena za šport 2019 v kategórii Zdravotne znevýhodnený športovec. 

Gratulujeme.

Zdroj:  https://www.bratislava.sk/sk/sprava/vitazi-bratislavskej-ceny-za-sport

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.