Keď sa spätne pozeráme na obdobie, ktoré sme prežili za posledné 4 mesiace, vo víre aktuálnych povinností niektoré momenty pandémie už stratili svoju intenzitu.

Aj v tomto akademickom roku študenti mohli prezentovať výsledky svoje vedeckej činnosti na fakultnom kole ŠVOČ. Výsledky súťaže nájdete v priloženom dokumente.

Srdečne blahoželáme.