Tlačivá k výberovému konaniu:

  1. Źiadosť o prijatie do zamestnania - vo formáte  pdf   alebo docx
  2. Kritériá na získanie titulu docent a profesor na EU v Bratislave - vo formáte  docx
  3. Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - vo formáte xls

Predpisy:

 

 Vnútorné predpisy EU v Bratislave