prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc.

dekan fakulty

 

miestnosť: D7.36

tel.: 02/67 295 735, 02/67 295 736

fax.: 02/67 295 182

e-mail: ,

 

Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.

Ing. Miriama BLAHUŠIAKOVÁ, PhD.

prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

 

miestnosť: D7.06

tel.: +421 2 6729 5706

e-mail:

 

Ing. Lucia Ondrušová, PhD.

Ing. Lucia ONDRUŠOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

 

miestnosť: D7.06

tel.: +421 2 6729 5706

e-mail:

 

annaStresnakova

RNDr. Anna STREŠŇÁKOVÁ, PhD.

prodekanka pre sociálne záležitosti a informatizáciu

 

miestnosť: D8.36

tel.: +421 2 6729 5836

e-mail:

 

doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

 

miestnosť: D7.17

tel.: +421 2 6729 5717 

e-mail: 

 

 

Ing. Zlata Melisekova

Ing. Zlata MELIŠEKOVÁ

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: D7.10

tel.: +421 2 6729 5710

e-mail:

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.