Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

BILÍKOVÁ, Mária, doc. RNDr., PhD.
BILÍKOVÁ, Mária, doc. RNDr., PhD.
Katedra matematiky a aktuárstva
docentka
D8.42
+421 2 6729 5842
...
pondelok 12:15   - 13:15
štvrtok 12:30   - 13:30

Matematika

Vybrané kapitoly z matematiky I

Matematika pre životné poistenie II

Aktuárska matematika

 

Gestorstvo predmetov

Matematika pre životné poistenie I a II

Aktuárska matematika

 

Bilíková, M. Spojité metódy v poistnej matematike. Vydavateľstvo Ekonóm. Bratislava. 2003

Sekerová, V., Bilíková, M. Poistná matematika. Vydavateľstvo Ekonóm. Bratislava. 2007

Bilíková, M., Johanesová, M. Aktuárske výpočty pre rôzne druhy poistenia m-tice osôb. Vydavateľstvo Ekonóm. Bratislava. 2008

Dirgová-Luptáková, I., Bilíková, M. Actuarial Modeling of Life Insurance Using Decrement Models. Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics. Volume 10. University of SS. Cyril and Methodius. Trnava. 2014

Bilíková, M., Mihalechová, J., Sakálová, K. Adequacy test for longevity risk reserves for a portfolio of model annuities from Pillar II of the Slovak pension system. In 8th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks 5th – 6th September 2016, Ostrava, Czech Republic.

Kompletná publikačná činnosť dostupná tu, manuál k vytvoreniu prehľadu je dostupný tu.

 

Vedecká orientácia:

Algebra, geometria a topológia.

Aktuárska matematika (matematika pre životné poistenie).

Životné poistenie.

 

Výber z riešených projektov:

koordinátorka projektu PHARE PMU 9305 03/04/05 Actuarial Training in the Slovak Republic, 1997 (víťazstvo v tendri Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, projekt realizovaný v spolupráci s Government Actuary’s Department v Londýne)

Bilíková, M. (zodpovedná riešiteľka -ZR) a kolektív: Projekt VEGA č. 1/0813/11 Aktuársky a ekonomický dopad zavedenia Solventnosti II v životnom poistení. 2011 - 2012.

Kolektív, Bilíková, M. (zástupca ZR): Projekt VEGA č. 1/0542/13 Riadenie rizík a aktuárska funkcia v životnom poistení. 2013 - 2015, zodpovedný riešiteľ prof. K. Sakálová.

Kolektív, Bilíková, M. (zástupca ZR): Projekt VEGA č. 1/0618/17 Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení. 2017-2019, zodpovedný riešiteľ prof. K. Sakálová.

 

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (1974).

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (1977, RNDr.).

Ekonomická univerzita v Bratislave a Institute of Actuaries, Londýn (1994, Diplom aktuára).

Ekonomická univerzita v Bratislave a Institute of Actuaries, Londýn (1996, Diplom z aktuárskych vied).

Ekonomická univerzita v Bratislave (2000, PhD.).

Ekonomická univerzita v Bratislave (2005, doc.).

 

Profesionálne aktivity:

Asistentka (1974-77), odborná asistentka (1977-2004), docentka (2005-) na FHI (predtým FR) EU (predtým VŠE),

členka Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (1973-),

členka Slovenskej spoločnosti aktuárov - SSA (1996-), členka Rady SSA (1996-2010), predsedníčka SSA (2001-2006),

členka Komisie pre vzdelávanie IAA a GC (2005-2010) - zástupkyňa SSA v medzinárodných aktuárskych inštitúciách,

členka Komisie pre aktuárske skúšky (2002-2015 ) organizované NBS (predtým ÚFT),

podpredsedníčka Odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii (2009-),

členka Odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.3.8 Poisťovníctvo (2015-).

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?