Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama, Ing., PhD.
BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama, Ing., PhD.
Katedra účtovníctva a audítorstva
prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
odborná asistentka
E7.29
+421 2 6729 5779
...
 • Analýza účtovnej závierky / Analysis of Financial Statements
 • Účtovníctvo / Accounting
 • Účtovníctvo podnikateľských subjektov I / Accounting of Business Entities I
 • Účtovníctvo podnikateľských subjektov II / Accounting of Business Entities II 

Vedecká orientácia / Scientific Interests

 • účtovníctvo
 • účtovná závierka
 • IFRS
 • US GAAP

 

Projekty

 • Šlosárová, A. a kol.: Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky - Výskumný projekt VEGA č. 1/0122/14, doba riešenia projektu 2014 - 2016; spoluriešiteľka v roku 2016.   
 • Baštincová, A. a kol.: Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a do eurozóny do výučby predmetov študijného programu Účtovníctvo - Výskumný projekt KEGA č. 3/6243/08, doba riešenia projektu 2008 - 2009; spoluriešiteľ.
 • Šulovská, M. a kol.: Teoreticko-metodologické problémy implementácie novelizovanej právnej úpravy účtovníctva Európskej únie v Slovenskej republike - Výskumný projekt IGPM č. 2317113/07, doba riešenia projektu 2007 - 2008; vedúca riešiteľského kolektívu.
 • Šlosárová, A. a kol.: Teoreticko - metodologické problémy účtovníctva Slovenskej republiky v procese zosúlaďovania s právom Európskej únie - Výskumný projekt VEGA č. 1/2629/05, doba riešenia projektu 2005 - 2007; spoluriešiteľ
 • Vašeková, M. a kol.: Možnosti implementácie informačných technológií a prostriedkov výpočtovej techniky do výchovno - vzdelávacieho procesu v školskom a mimoškolskom vzdelávaní v oblasti účtovníctva - Výskumný projekt IGPM č. 2317108/05, doba riešenia projektu 2006; spoluriešiteľka. 
 • Szászová R. a kol.: Prístupy k účtovaniu a vykazovaniu podnikových kombinácií (akvizície, fúzie) a ich vplyv na finančnú situáciu prezentovanú v účtovnej závierke podniku - Výskumný projekt IGPM č. 2317104/04, doba riešenia projektu 2004 - 2005; spoluriešiteľ.

Vzdelanie

 • Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická Univerzita v Bratislave (2004 - 2009) - PhD.
 • Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická Univerzita v Bratislave (1998 - 2003) - Ing.
 • Gymnázium Myjava (1994 - 1998)

 

Zamestnanie

 • Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (2003 - )
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?