Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

BREZINA, Ivan, prof. Ing., CSc.
BREZINA, Ivan, prof. Ing., CSc.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Operačný výskum
dekan fakulty
profesor
D7.36
+421 2 6729 5736
+421 2 6729 5182
...

podľa ais

Operačný výskum, 1. stupeň, prednáška
Sieťová analýza, 2. stupeň, prednáška
Kvantitatívne metódy v logistike, 3. stupeň, konzultácie

Prehľad publikačnej činnosti

Unčovský L., Brezina I., Dolinská J.: Monopoly a protimonopolná politika. / In Ekonomický časopis = Journal of economics. - ISSN 0013-3035. - Roč. 40, č. 11 (1992), s. 861-875. – ADD (Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch) – kategória A

Brezina I.: Hodnotenie vývoja koncentrácie v odvetví / In Ekonomický časopis = Journal of economics. - ISSN 0013-3035. - Roč. 42, č. 3 (1994), s. 218-229. – ADD (Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch) – kategória A

Unčovský L., Brezina I.: Koncentrácia a efektívnosť v slovenskom priemysle / In Ekonomický časopis = Journal of economics. - ISSN 0013-3035. - Roč. 43, č. 9 (1995), s. 710-718. – ADD (Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch) – kategória A

Unčovský L., Brezina I.: Concentration of industry in the Slovak Republic / In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1997. - ISSN 0013-3035. - Roč. 45, č. 10 (1997), s. 759-775. – ADM (Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS) – kategória A

Brezina I., Pekár J., Čičková Z., Reiff M.:.Herfindahl-Hirschman index level of concentration values modification and analysis of their change. In Central European Journal of Operations Research. - Berlin : Springer-Verlag, 2016. - ISSN 1435-246X. - Vol. 24, no. 1 (2016), pp. 49-72. – ADD (Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch) – kategória A

APVV-SRB 291793:Optimalizácia logistických procesov v uzavretých dodávateľských reťazcoch. riešenie 2010-2011, riešiteľ: Brezina, riešitelia: Pekár, Reiff, Domonkos, Gežík - medzinárodný

VEGA 1/0360: Model rozmiestnenia recyklačných miest pre Slovenskú republiku, riešenie 2010-2011, riešiteľ: Pekár, riešitelia: Brezina, Čičková, Reiff, Domonkos, Krumplík (len 2010), Gežík, od roku 2011 Hollá, Patakyová

VEGA 1/4588/07:Modelovanie reverznej logistiky - optimalizácia procesov recyklácie a likvidácie odpadu, riešenie 2007-2009, riešiteľ: Brezina, riešitelia: Pekár, Čičková, Reiff, Rakovská, Furková, Žabka, Oršulová

VEGA 1/4588/07: Modelovanie reverznej logistiky - optimalizácia procesov recyklácie a likvidácie odpadu, riešiteľ: Brezina, riešenie 2007-2009, riešitelia: Pekár, Čičková, Reiff, Rakovská, Furková, Žabka, Oršulová

VEGA 1/3783/06: Modely a metódy optimalizácie výrobných a marketingových stratégií firmy, riešiteľ: Fendek, riešenie: 2006-2008, riešitelia: Brezina, Lukáčik, Lukáčiková, Pekár, Reiff, Macák, Nahácka, Mikušová, Žabka, Furková, Oršulová, Zemanová, Domonkos

 

 

Prehľad o vedecko-pedagogickom a odbornom pôsobení

1990 - člen Katedry operačného výskumu a ekonometrie: odborný asistent, docent, profesor
2000 - 2007 prodekan pre pedagogickú činnosť na Fakulte hospodárskej informatiky
2004 - garant študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie 1. stupňa štúdia študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii
2007 - 2008 prorektor pre informatizáciu a styk s verejnosťou na Ekonomickej univerzite
2010 - spolugarant študijného programu Ekonometria a operačný výskum 3. stupňa štúdia študijného odboru Ekonometria a operačný výskum
2011 - garant študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie 2. stupňa štúdia študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii

Prehľad o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej kvalifikácii v odbore

 • Ing.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta riadenia, 1985
  smer „Ekonomicko – matematické výpočty“
 • CSc.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta riadenia, 1990
  odbor „63-02-09 – Teória riadenia a plánovania“
 • doc.: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, 1999
  odbor „3.3.24 – Kvantitatívne metódy v ekonómii“
 • prof.: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, 2011
  odbor „3.3.25 – Ekonometria a operačný výskum“

 

Študijné pobyty

1991 trojtýždňový pobyt v rámci Sommerschule na Univrersität Graz

1992 týždňový pobyt na Wirtschaftswoche organizovanom Schmidheiny Stiftung vo Švajčiarsku

1993 dvojmesačný študijný pobyt v rámci programu TEMPUS na Universität Hohenheim

1997 mesačný študijný pobyt v rámci programu CEEPUS na Vysoké škole ekonomické v Prahe

2005 dvojtýždňový študijný pobyt v rámci programu CEEPUS na Vysoké škole ekonomické v Prahe

2013 týždňový prednáškový pobyt v rámci programu ERASMUS na Vysoké škole ekonomické v Prahe

 

Členstvo vo vedeckých radách časopisov:

 • Central European Journal of Operations Research
 • Economics and Finance
 • The International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management
 • Ekonomika a informatika
 • Information Technology Applications
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?