Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

BREZINA, Ivan, prof. Ing., CSc.
BREZINA, Ivan, prof. Ing., CSc.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Operačný výskum
dekan fakulty
profesor
D7.36
+421 2 6729 5736
+421 2 6729 5182
...

podľa ais

Pedagogická činnosť

 • Kvantitatívne metódy v logistike
 • Operačný výskum
 • Sieťová analýza
Brezinapublohlasy.doc

Vedecká orientácia

 • Logistika
 • Modely a metódy operačného výskumu
 • Protimonopolná politika

 

Prehľad o vedecko-pedagogickom a odbornom pôsobení

1990 - člen Katedry operačného výskumu a ekonometrie: odborný asistent, docent, profesor
2000 - 2007 prodekan pre pedagogickú činnosť na Fakulte hospodárskej informatiky
2004 - garant študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie 1. stupňa štúdia študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii
2007 - 2008 prorektor pre informatizáciu a styk s verejnosťou na Ekonomickej univerzite
2010 - spolugarant študijného programu Ekonometria a operačný výskum 3. stupňa štúdia študijného odboru Ekonometria a operačný výskum
2011 - garant študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie 2. stupňa štúdia študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii

Prehľad o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej kvalifikácii v odbore

 • Ing.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta riadenia, 1985
  smer „Ekonomicko – matematické výpočty“
 • CSc.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta riadenia, 1990
  odbor „63-02-09 – Teória riadenia a plánovania“
 • doc.: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, 1999
  odbor „3.3.24 – Kvantitatívne metódy v ekonómii“
 • prof.: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, 2011
  odbor „3.3.25 – Ekonometria a operačný výskum“

 

Študijné pobyty

1991 trojtýždňový pobyt v rámci Sommerschule na Univrersität Graz

1992 týždňový pobyt na Wirtschaftswoche organizovanom Schmidheiny Stiftung vo Švajčiarsku

1993 dvojmesačný študijný pobyt v rámci programu TEMPUS na Universität Hohenheim

1997 mesačný študijný pobyt v rámci programu CEEPUS na Vysoké škole ekonomické v Prahe

2005 dvojtýždňový študijný pobyt v rámci programu CEEPUS na Vysoké škole ekonomické v Prahe

2013 týždňový prednáškový pobyt v rámci programu ERASMUS na Vysoké škole ekonomické v Prahe

 

Členstvo vo vedeckých radách časopisov:

 • Central European Journal of Operations Research
 • Economics and Finance
 • The International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management
 • Ekonomika a informatika
 • Information Technology Applications
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?