Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

CHOCHOLATÁ, Michaela, doc. Ing., PhD.
CHOCHOLATÁ, Michaela, doc. Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Operačný výskum
tajomníčka katedry
docentka
D8.32
+421 2 6729 5832
...

podľa ais

  • Operačný výskum
  • Ekonometria 1
  • Lineárne programovanie
  1. CHOCHOLATÁ, M.:Analysis of SKK/CZK Exchange Rate. In: Ekonomické rozhľady XXXIII, 2004, č.3, ISSN 0323– 262X.
  2. CHOCHOLATÁ, M.: Vývoj denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR s ohľadom na existenciu podmienenej heteroskedasticity. AIESA 2005, FHI EU Bratislava, 2005, ISBN 80- 225 –2010-1.
  3. IVANIČOVÁ, Z.– CHOCHOLATÁ, M.: Exchange rate and Monetary Policy in Slovak Economy. Zborník z 23. Medzinárodnej konferencie Mathematical Methods in Economics, UHK Hradec Králové, 2005, ISBN 80 – 7041 – 535 – 5. 
  4. CHOCHOLATÁ, M.: Výmenný kurz SKK/EUR a parita úrokovej miery. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR, Bratislava, Ekonóm 2005, ISBN 80-225-2110-8.
  5. CHOCHOLATÁ, M.: Modely a metódy pre analýzu výmenného kurzu. Dizertačná práca, KOVE FHI EU Bratislava, 2005.
Chocholatapublohlasy.doc

Vedecká orientácia

  • Modelovanie vývoja výmenných kurzov

 

Profesionálny rast

1996 - 2001 - Inžinier, EU Bratislava, FHI, odbor Operačný výskum a ekonometria

2001 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?