Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

CHOCHOLATÁ, Michaela, doc. Ing., PhD.
CHOCHOLATÁ, Michaela, doc. Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Operačný výskum
tajomníčka katedry
docentka
D8.32
+421 2 6729 5832
...

podľa ais

Operačný výskum

Lineárne programovanie

Finančná ekonometria

Finančná matematika (v nemeckom jazyku)

Prehľad publikačnej činnosti

Monografie:

IVANIČOVÁ, Zlatica - CHOCHOLATÁ, Michaela - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SURMANOVÁ, Kvetoslava - SZOMOLÁNYI, Karol. Modelovanie vybraných problémov slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie (aktuálne metodologické prístupy). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 380 s.

 

Učebnice a skriptá:

CHOCHOLATÁ, Michaela. Lineárne programovanie pre manažérov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 234 s.

IVANIČOVÁ, Zlatica - CHOCHOLATÁ, Michaela - SURMANOVÁ, Kvetoslava. Ekonometrické modelovanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 350 s.

CHOCHOLATÁ, Michaela - ČIČKOVÁ, Zuzana - FURKOVÁ, Andrea. Operačná analýza : zbierka príkladov. Bratislava : Iura Edition, 2008. 170 s.

IVANIČOVÁ, Zlatica - CHOCHOLATÁ, Michaela - STOLZE, Axel. Operations Research für Manager. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 206 s.

 

Vybrané články a iné publikácie:

CHOCHOLATÁ, Michaela - FURKOVÁ, Andrea. Does the location and institutional background matter in convergence modelling of the EU regions? - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Central European Journal of Operations Research. - New York : Springer, 2017. vol. 25, no. 3, pp. 679-697.

CHOCHOLATÁ, Michaela. Different approaches to stock market linkages : evidence from CEE-3 countries. In Advances in applied business research : the L.A.B.S. initiative. - New York : Nova Science Publishers, 2016.

FURKOVÁ, Andrea - CHOCHOLATÁ, Michaela. Spatial econometric modelling of regional club convergence in the European Union. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. roč. 64, č. 4, s. 367-386.

CHOCHOLATÁ, Michaela. Purchasing power parity and cointegration: evidence from Latvia and Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. roč. 57, č. 4, s. 344-358.

IVANIČOVÁ, Zlatica - CHOCHOLATÁ, Michaela. Monetárna politika a vývoj kurzu v Slovenskej republike v období 1999-2005. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2006. roč. 54, č. 5, s. 490-506.

Vybrané granty:

VEGA 1/0248/17, Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie, obdobie: 2017-2019

VEGA 1/0444/15, Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku, obdobie: 2015-2017

VEGA 1/0285/14, Regionálne modelovanie ekonomického rastu krajín EÚ s dôrazom na metódy priestorovej ekonometrie, obdobie: 2014 – 2016

VEGA 1/0595/11, Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód, obdobie: 2011 – 2014

 
Školiteľ doktorandov:

Ing. Stanislav Kováč, od 09/2018, názov práce: Analýza previazanosti akciových trhov s využitím pokročilých ekonometrických prístupov 

 

Vybrané členstva vo vedeckých organoch, radách a organizáciach:

 

Vybrané stáže a pobyty:

07/09/2014-13/09/2014 ISCTE Lisabon (Portugalsko), prednáškový pobyt (Erasmus mobilita) 

11/05/2012-18/05/2012 Univerzita v Akureyri (Island), prednáškový pobyt (Erasmus mobilita)

03/2003-05/2003 ISCTE Lisabon (Portugalsko), študijný pobyt

04/2000-08/2000 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Nemecko), študijný pobyt

 

Vybrané členstva v akademických organoch:

2019 - Vedecká rada FHI EU v Bratislave, členka

2019 - AS FHI EU v Bratislave, členka

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?