Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

ČIČKOVÁ, Zuzana, doc. Ing., PhD.
ČIČKOVÁ, Zuzana, doc. Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Operačný výskum
docentka
D8.20
+421 2 6729 5820
...

podľa ais

Pedagogická činnosť

  • Nelineárne programovanie
  • Kvantitatívne metódy v logistike
  • Softvérová podpora rozhodovania
Cickovapublohlasy.doc
  1. Brezina, I., Čičková, Z., Pinda, L.: Logistics Optimization, Strategijski menadžment 1-2/2004, , ISSN 0354- 8414,   Ekonomski Fakultet Subotica, 2004
  2. Brezina, I., Čičková, Z., Reiff, M.: Kvantitatívne metódy v logistike – Zbierka príkladov, vysokoškolské skriptá, ISBN 80-225-1967-7, EKONÓM, 2005
  3. Brezina, I., Čičková, Z., Reiff, M.: Zvyšovanie efektívnosti riadenia logistických procesov (How to improve efficiency of management of logistics), Produktivita 1-2/2004, ISSN 1335-5961, 1335-5961
  4. Čičková, Z., Brezina, I.: SOMA Application to the Traveling Salesman Problem, 24. medzinárodná konferencia Mathematical Methods in Economics, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, september 2006, ISBN 80-7043-480-5

Vedecká orientácia

  • Sieťová analýza

Profesionálny rast

1996 - 2001 - Inžinier, EU Bratislava, FHI, odbor Operačný výskum a ekonometria

2001 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?