Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

DÚŽIK, Ondrej, Ing., PhD.
DÚŽIK, Ondrej, Ing., PhD.
Katedra štatistiky
odborný asistent
D7.16
...

po dohode e-mailom

 • Programovanie v SASe
 • Štatistika
 • Štatistické metódy
 • Štatistické metódy v marketingu

Medzi ďalšie zamerania patrí priblíženie základov a praktických ukážok využitia programovacieho jazyka SAS, ako aj jednotlivých SAS nástrojov, v praxi študentom.

Analýzy sociálno-ekonomických javov s využitím metodológie množiny všeobecných lineárnych modelov (GLM-General linear models), ako sú: viacrozmerné regresné modely, modely MANOVA, MANCOVA alebo GMANOVA (s využitím SAS: Base, EG, EM, JMP).

 
PROJEKTY

Zodpovedný riešiteľ:

 • IGPM I-14-101-00 (2015): "Technologické prelievanie v EÚ: Modelovanie stochastického procesu"

 Člen riešiteľského kolektívu:

 • VEGA 1/0548/16 (2016 - 2018): "Pokrok SR pri napĺňaní stratégie EURÓPA 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia"
 • IGPM I-16-107-00 (2016): "Determinanty kontinuálneho vzdelávania nezamestnaných v oblasti informačno-komunikačných technológií"
 • VEGA 1/0501/14 (2013 - 2016): "Podnik z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti"

Vzdelanie a kvalifikácia

 • 2013 - 2016 : EU v Bratislave, FHI, Katedra štatistiky: Kvantitatívne metódy v ekonómii (PhD.)
 • 2011 - 2013 : EU v Bratislave, FHI, Katedra štatistiky: Štatistické metódy v ekonómii (Ing.)
 • 2011 - 2013 : EU v Bratislave, NHF, Katedra pedagogiky: Doplňujúce pedagogické štúdium (vysvedčenie o odbornej pedagogickej spôsobilosti)
 • 2008 - 2011 : EU v Bratislave, FHI, Katedra účtovníctva: Účtovníctvo (Bc.)

Všetky potrebné materiály:

 • pravdepodobnostné štatistické tabuľky,
 • vzorcovníky,

nájdete v časti Katedry -> Katedra štatistiky -> Študijné materiály -> Ostatné -> Na stiahnutie

 

Harmonogramy jednotlivých vyučovaných predmetov nájdete v časti Katedry -> Katedra štatistiky -> Študijné materiály v príslušnej časti pre

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?