Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

FENDEK, Michal, Dr. h. c., prof. Ing., CSc.
FENDEK, Michal, Dr. h. c., prof. Ing., CSc.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Operačný výskum
profesor
D8.33
+421 2 6729 5833
...

podľa ais

Pedagogická činnosť

 • Mikroekonomická analýza
 • Lineárne programovanie
 • Nelineárne programovanie

Vedecká orientácia

 • Modely a metódy operačného výskumu
 • Mikroekonomická analýza
 • Modely a metódy regulácie sieťových odvetví

Prehľad o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej kvalifikácii v odbore

 • Ing.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, 1974
 • CSc.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, 1980
  Vedecko-pedagogickú hodnosť kandidáta vied vo vednom obore „Teória riadenia a plánovania“,
  téma dizertačnej práce „Modelovanie voľby investičných variantov“.
 • Doc.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave 1987,
  Habilitácia na docenta vo vednom obore „Kvantitatívne metódy v ekonómii“,, 
  téma habilitačnej práce: „Optimalizácia hospodárskej politiky ako úloha cieľového programovania“.
 • Prof.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave 1999,
  Inaugurácia na profesora vo vednom odbore „Kvantitatívne metódy v ekonómii“,
  téma inauguračnej prednášky: „Viackriteriálne vyhodnotenie ekonomického potenciálu vybraných odvetví ekonomiky SR“.
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?