Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

FURKOVÁ, Andrea, doc., Ing., PhD.
FURKOVÁ, Andrea, doc., Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Operačný výskum
docent
D8.32
+421 2 6729 5832
...

podľa ais

Viackriteriálne rozhodovanie

Operačný výskum

Mikroekonomická analýza

Monografie:

FURKOVÁ, Andrea - IVANIČOVÁ, Zlatica. Viackriteriálne vyhodnocovanie alternatív. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.

FURKOVÁ, Andrea. Spatial pattern of innovative activity in the EU regions : Exploratory spatial data analysis and spatial econometric approach. In Advances in applied business research : the L.A.B.S. initiative. - New York: Nova Science Publishers, 2016.

 

Učebnice a skriptá:

PEKÁR, Juraj - FURKOVÁ, Andrea. Prípadové štúdie z viackriteriálneho rozhodovania. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014.

CHOCHOLATÁ, Michaela - ČIČKOVÁ, Zuzana - FURKOVÁ, Andrea. Operačná analýza: zbierka príkladov. Bratislava: Iura Edition, 2008.

 

Vybrané články a iné publikácie:

FURKOVÁ, Andrea - CHOCHOLATÁ, Michaela. Spatial econometric modelling of regional club convergence in the European Union. Ekonomický časopis 64(4),  2016.

FURKOVÁ, Andrea - CHOCHOLATÁ, Michaela. Income convergence and R&D spillovers of the EU regions: spatial econometric approach. Economic challenges in enlarged Europe. 8th International conference Economic challenges in enlarged Europe,  Tallin, 2016.

REIFF, Marian - FURKOVÁ, Andrea - TOKAR, Volodymyr. The Interplay of European countries' tax systems: a spatial autocorrelation and cluster analysis. Journal of Applied Economic Sciences 11(6). Craiova: Spiru Haret University, 2016.

CHOCHOLATÁ, Michaela - FURKOVÁ, Andrea. Does the location and institutional background matter in convergence modelling of the EU regions? Central European Journal of Operations Research.  New York: Springer, 2017.

FURKOVÁ, Andrea - CHOCHOLATÁ, Michaela. Interregional R&D spillovers and regional convergence: a spatial econometric evidence from the EU regions Equilibrium : Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 12(1),  Toruń: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017.

FURKOVÁ, Andrea. Do R&D Spillovers Matter in the EU Regional Convergence Process? A Spatial Econometric Approach. Economic and Social Development. International Scientific Conference - XVIII International Social Congress (ISC-2018). Moscow,  2018.

Vybrané granty:

VEGA 1/0248/17 Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie. Vedúci projektu: doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD., zástupca vedúceho projektu: Furková, doba riešenia: 2017-2019.

VEGA 1/0285/14 Regionálne modelovanie ekonomického rastu krajín EÚ s dôrazom na metódy priestorovej ekonometrie. Vedúci projektu: doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD., zástupca vedúceho projektu: Furková, doba riešenia: 2014 - 2016

VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód. Vedúci projektu: doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD., zástupca vedúceho projektu (2014): Furková, doba riešenia: 2011 – 2014

Vybrané členstva vo vedeckých organoch, radách a organizáciách:

  • členka Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum
  • členka odborovej komisie pre študijný odbor 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

 

Vybrané stáže a pobyty:

2002 – Trojmesačný študijný doktorandský pobyt na Universidad de Granada (Španielsko) v rámci Erasmus študentských mobilít.

2012 - Prednáškový pobyt na University of Akureyri (Island) v rámci Erasmus učiteľských mobilít.

2014 - Prednáškový pobyt na ISCTE Business School Lisbon (Portugalsko) v rámci Erasmus učiteľských mobilít.

 

Profesionálny rast

1995 - 2000 - Inžinier, EU Bratislava, FHI, odbor Operačný výskum a ekonometria

2000 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?