Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

FURKOVÁ, Andrea, Ing., PhD.
FURKOVÁ, Andrea, Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Operačný výskum
odborná asistentka
D8.32
+421 2 6729 5832
...

podľa ais

  • Kvantitatívny manažment
  • Mikroekonomická analýza
  • Viackriteriálne rozhodovanie
  • Ekonometria 1
  1. Fendek, M. – Furková, A.: Modelovanie rovnováhy na oligopolistickom trhu v prípade nehomogénnej produkcie. Acta Oeconomica, Košice, 2003.
  2. Furková, A.: Hodnotenie plnenia Maastrichtských kritérií novými členskými krajinami EÚ pomocou metód viacktriteriálneho rozhodovania, Ekonomika a informatika 1/2005- vedecký časopis FHI, Bratislava 2005, ISSN 1336-3514
  3. Furková, A.: Modelovanie rovnováhy na oligopolistickom trhu v prípade nehomogénnej produkcie. Zborník z III. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov: Participácia doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti, FHI EU Bratislava, 2003, ISBN 80-225-1850-6.  
  4. Furková, A.: Sweezyho model „lomeného dopytu“. Zborník zo IV. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov: Participácia doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti, FHI EU Bratislava, 2004, ISBN 80-225-1850-6.
  5. Furková, A.: Zvyšovanie výrobnej kapacity ako nástroj stratégie obmedzovania vstupu na trh. Zborník I. medzinárodného vedeckého semináru doktorandov, Praha 2004, ISBN 80-225-2000-4

Vedecká orientácia

  • Modely rovnováhy sieťových odvetví, regulácia sieťových odvetví, odhad nákladovej efektívnosti 

Profesionálny rast

1995 - 2000 - Inžinier, EU Bratislava, FHI, odbor Operačný výskum a ekonometria

2000 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?