Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

GEŽÍK, Pavel, Ing., PhD.
GEŽÍK, Pavel, Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Operačný výskum
odborný asistent
D8.20
+421 2 6729 5820
...

podľa ais

 • Logistika
 • Sieťová analýza
 • Operačný výskum
 • Lineárne programovanie
Gezikpublohlasy.doc

Výber z publikačnej činnosti

 • GEŽÍK, Pavel (dizert.). Zásobovacie procesy ako súčasť reverznej logistiky : dizertačná práca. Škol. Ivan Brezina. Bratislava, 2010.
 • BREZINA, I. et al. 2009. Modelovanie reverznej logistiky - optimalizácia procesov recyklácie a likvidácie odpadu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 220 s. ISBN 978-80-225-2825-2.
 • BREZINA, Ivan - GEŽÍK, Pavel – ČIČKOVÁ, Zuzana. 2009. Manažment reverznej logistiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, roč. 6, č. 1, 2009. ISSN 1336-3301.
 • GEŽÍK, Pavel. Zásobovacie procesy ako súčasť reverznej logistiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010, 2010, roč. 8, č. 2. ISSN 1336-3514.
 • GEŽÍK, Pavel - BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Preconditions of the inventory management in reverse logistics. In SYM-OP-IS 2010 : zbornik radova, XXXVII simpozijum o operacionim istraživanjima, 21-24 septembar 2010, Tara. - Beograd : Štampa Vojna štamparija, 2010. ISBN 978-86-335-0299-3.

Vedecká orientácia

 • Modely a metódy operačného výskumu

 

Vedecká činnosť

 • Grant: IGP - 2317118/08
  Názov: Teoretické a praktické prístupy k modelovaniu recyklačných procesov v kontexte Európskej enviromentálnej perspektívy
  Zodp. riešiteľ: Ing. Zuzana Čičková, PhD.
  Doba riešenia: 2008 - 2009
 • Grant: VEGA - 1/4588/07
  Názov: Modelovanie reverznej logistiky - optimalizácia procesov recyklácie a likvidácie odpadu
  Zodp. riešiteľ: doc. Ing. Ivan Brezina, CSc.
  Doba riešenia: 2007 - 2009
 • Grant: VEGA - 1/0360/10
  Názov: Model rozmiestnenia recyklačných miest pre slovenskú republiku
  Zodp. riešiteľ: Mgr. Juraj Pekár, PhD.
  Doba riešenia: 2010 – 2011

 

Profesionálny rast

2002 - 2007 - Inžinier, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

2007 - 2010 - Interný doktorand, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

2010 - doteraz - Odborný asistent, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?