Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

IVANIČOVÁ, Zlatica, prof. Ing., CSc.
IVANIČOVÁ, Zlatica, prof. Ing., CSc.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Ekonometria
profesorka
D8.30
+421 2 6729 5830
...

podľa ais

Pedagogická činnosť

 • Ekonometria II
 • Modelovanie investičných procesov II
Ivanicovapublohlasy.doc
 1. Unčovský, L. - Ivaničová, Z. - Brezina, I.: Základy operačného výskumu. ES VŠE, Bratislava 1993.
 2. Ivaničová, Z. - Brezina, I.: Kvantitatívne metódy pre manažérov. IURA Edition, Bratislava 1997.
 3. Brezina, I. - Ivaničová, Z.: Kvantitatívne metódy v logistike. EKONÓM, Bratislava 1999.
 4. Ivaničová, Z. - Brezina, I. - Pekár, J.: Prípadové štúdie z operačného výskumu. EKONÓM, Bratislava 1999.
 5. Ivaničová, Z. - Hill, M. M.: Outranking Methods of Multicriteria Decision Making - Which one to apply? An evaluation with simulated data. In: Ferreira, M. - Menezes, R. - Cardoso, M.: Métodos Quantitativos 2. Edicoes Sílabo, Lisabon 2001

Vedecká orientácia

 • Makroekonomické analýzy
 • Medzinárodné paritné relácie
 • Modelovanie a analýza kurzových relácií
 • Vplyv pohybu kurzov na makroekonomické veličiny
 • Operačný výskum

 

Vedecká činnosť

 • Názov úlohy: Analysis of the admission process of Slovak Republic and comparison with the other CEFTA countries.
  Typ úlohy: Interný výrkumný projekt EU No IGP 12, University of Economics
  Doba riešenia: 2002 - 2004, Koordinátor projektu
 • Názov úlohy: Analysis of position of the capital and foreign market in Czech and Slovak Republic from point of view the admission process to the European Union, Czech and Slovak intergovernmental scientific and technical Cupertino.
  Typ úlohy: Medzinárodný výskumný projekt No 168/009
  Doba riešenia: 2002 - 2003, Koordinátor projektu
 • Názov úlohy: European Economic Integration from the Perceptive of the Slovak Republic as a Associated Country.
  Typ úlohy: Jean Monnet Project, European Module No C01/162
  Doba riešenia: 2001 - 2004

 

Realizované vedecké projekty

 • Creating Information System in Management and Marketing among Universities, koordinátor TEMPUS projektu, JEP 02415, (1992-1994)
 • Enhancement of Education Opportunities in Slovakia and EU Countries, kontraktor a koordinátor TEMPUS projekt, S-JEP 08061-94, (1996 - 1998)
 • Studienräume der Bekanntesten Österreischen Ökonomen an der Wirtschaftsuniversität, Aktion Österreich-Slowakische Republik, Projekt 15SR22, Bratislava, (1996)
 • Economic Integration and Internationalisation, koordinátor TEMPUS projektu, S-JEP 12111-97, (1998 - 2000)
 • Economic Integration and Internationalisation I, koordinátor LEONARDO projektu, SK/98/2/05383/PL/II.1.2.a/FPI, (1999 - 2000)
 • Koordinátor SOCRATES/ERASMUS, “IC APPLICATION 63827 Ekonomická univerzita v Bratislave”, (1999-2000)

 

Členstvo vo vedeckých orgánoch a radách

 • Člen vedeckej rady FHI
 • Viceprezident Slovenskej akademickej asociácie pre zahraničnú spoluprácu
 • Člen European University Continuing Education Network
 • Pastpresident of the Slovak Association for Operation Research

 

Zahraničné stáže

1993 - Študijný pobyt ICSTE Lisboa, Portugal

1994 - Študijný pobyt Japonsko (Japan Foundation)

1995 - Študijný pobyt na City University Londýn, Anglicko

1997 - Študijný pobyt na Universidad de Complutense, Madrid, Španielsko

1998 - Študijný pobyt na Johannes Keppler Univesrität Linz, Rakúsko

1998 - Hosťujúci profesor na Martin Luther Universität Halle-Saale, Nemecko

2000 - Hosťujúci profesor na ICSTE Lisabon, Portugalsko

2000 - Hosťujúci profesor na Martin Luther Universität Halle-Saale, Nemecko

2001 - Hosťujúci profesor na ICSTE Lisabon, Portugalsko

 

Profesionálny rast

1966 - 1971 - Inžinier, VŠE Bratislava, Fakulta riadenia, odbor Ekonomicko-matematické výpočty

1971 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

1978 - Kandidát vied, VŠE Bratislava, Fakulta riadenia

1983 - 1985 - Hosťujúci profesor na Vysokej škole ekonomickej v Berlíne 

1986 - Docent, VŠE Bratislava, Fakulta riadenia

1990 - 1994 - Prodekan pre zahraničné vzťahy, doktorandské štúdium a výskum

1994 - 2000 - Prorektor pre zahraničné vzťahy

2000 - Profesor, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

2000 - doteraz - Profesor, UK Bratislava, Ústav medzin. vzťahov a aproximácie práva

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?