Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

KÖNIG, Brian, Ing., PhD.
KÖNIG, Brian, Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Ekonometria
odborný asistent
D8.20
+421 2 6729 5820
...

podľa ais

Ekonometria 1

Ekonometria 2

Makroekonomická analýza

Operačný výskum

Lineárne programovanie

Monografie

PAUHOFOVÁ, Iveta: Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II. Equilibria, s. r. o. Košice, 2017.

DOMONKOS, Tomáš: Inclusive growth and employment in Europe. Eastern European Development Agency, 2015.

WORKIE TIRUNEH, M. -   ŠTEFÁNIK, M.: Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy, ŠEVT, Bratislava, 2014.

 

Vybrané články a iné publikácie:

DOMONKOS, Tomáš - KÖNIG, Brian. Estimation of the cost of unemployment in the Slovak Republic = Odhad nákladov nezamestnanosti v podmienkach slovenskej ekonomiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace, 2015, roč. 63, č. 4, s. 498-516.

KÖNIG, Brian - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Trends in Household Consumption Inequalities in Slovakia : Empirical Evidence. In Ekonomický časopis, 2016, roč. 64, č. 3, s. 238-259.

KÖNIG, Brian - DOMONKOS, Tomáš. Job creation by direct financial subsidies in the Slovak Republic : a cost-benefit analysis. In Ekonomický časopis, 2015, roč. 63, č. 4, s. 359-371.

KÖNIG, Brian. Consumption analysis and the effect of price development in SR. In Journal of theoretical and applied computer science. - [S.l.] : Polish Academy of Science, The Gdańsk Branch, Computer Science Commission, 2016., vol. 10, no. 1, pp. 38-45.

KÖNIG, Brian - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Determinants of Slovak Foreign Trade – Comparison Among V4 Countries Based on Gravity Model. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia.

Vybrané granty:

VEGA 1/0285/14, Regional modelling of economic growth in EU countries with emphasis on spatial econometrics methods“ (2014-2016), M. Chocholatá.

VEGA 1/0444/15, Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku

VEGA 1/0248/17. Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie.

Vybrané stáže a pobyty:

Máj 2018, Institute for Social and Economic Research, University of Essex, Colchester, UK; školenie mikrosimulačného modelu EUROMOD

September 2018 - Február 2019; Institute for Macroeconomics, Vienna University of Economics and Business; Akcia Rakúsko - Slovensko, výskumný pobyt.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?