Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

KORDOŠOVÁ, Alena, Ing., PhD.
KORDOŠOVÁ, Alena, Ing., PhD.
Katedra účtovníctva a audítorstva
zástupkyňa vedúceho katedry
odborná asistentka
E7.14
+421 2 6729 5764
...
 • Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí / Accounting for Budgetary and Subsidized Organizations and Municipalities
 • Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek / Accounting for Non-profit Organizations
 • Účtovníctvo / Accounting
 • Účtovníctvo podnikateľských subjektov I / Accounting of Business Entities I

Vedecká orientácia / Scientific Interests

 • účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí
 • účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek

 

Projekty

 • Baštincová, A. a kolektív: Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe SR do EÚ a do Eurozóny do výučby predmetov študijného programu Účtovníctvo. Výskumný projekt KEGA č. 3/6243/08 (G483/08), doba riešenia projektu 2008 - 2009; spoluriešiteľka.
 • Kolektív riešiteľov: Poskytnutie poradenských služieb na zlepšenie účtovných a výkazníckych systémov verejných financií. Výskumný projekt, zodpovedné pracovisko MF SR, doba riešenia projektu 2006 - 2007; spoluriešiteľka.
 • Šlosárová, A. a kol.: Teoreticko - metodologické problémy účtovníctva Slovenskej republiky v procese zosúlaďovania s právom Európskej únie. Výskumný projekt VEGA č. 1/2629/05, doba riešenia projektu 2005 - 2007; spoluriešiteľka.
 • Juhászová, Z. a kol.: Teoretické, metodologické a aplikačné aspekty účtovníctva po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Projekt mladých pracovníkov do 35 rokov – IGPM č. 2317107/05, doba riešenia projektu 2005; spoluriešiteľka.
 • Kovalčíková, A. a kol.: Aplikácia medzinárodných účtovných štandardov vo výučbe účtovníctva na vysokých školách ekonomického zamerania. Projekt KEGA č. 3/2047/04doba riešenia projektu 2004 – 2005; spoluriešiteľka
 • Kordošová, A. a kol.: Analýza a prognóza vývoja účtovníctva v období vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Projekt mladých pracovníkov do 35 rokov – IGPM č. 2317103/04doba riešenia projektu 2004; zodpovedná riešiteľka.
 • Šlosárová, A. a kol.: Teoretické a praktické problémy harmonizácie účtovníctva Slovenskej republiky s nadnárodnou úpravou. Výskumná úloha v rámci interného grantu IGP č. 10, doba riešenia úlohy 2002 – 2004; spoluriešiteľka.
 • Kovalčíková, A. a kol.: Účtovníctvo nepodnikateľských subjektov u nás a vo vybraných krajinách (Maďarská republika, Česká republika, prípadne ďalšie). Výskumná úloha v rámci interného grantu č. 0228/99, doba riešenia úlohy 1999 – 2001; spoluriešiteľka.

Vzdelanie

 • Dizertačná práca na tému Komparatívna analýza účtovníctva organizácií nepodnikateľskej sféry v Slovenskej republike obhájená na FHI EU v Bratislave (2001) 
 • Doktorandské štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave vo vednom odbore 62-09-9 Účtovníctvo (1993 - 1998)
 • Fakulta riadenia/Fakulta hospodárskej informatiky, 
 • Vysoká škola ekonomická v Bratislave (1988 - 1992)
 • Stredná ekonomická škola v Trnave (1984 - 1988)

 

Zamestnanie

 • Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (1992 - )
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?