Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

KRÁTKA, Zuzana, Mgr. Ing., PhD.
KRÁTKA, Zuzana, Mgr. Ing., PhD.
Katedra matematiky a aktuárstva
odborná asistentka
D8.17
+421 2 6729 5817
...
pondelok 12:15  - 13:15
utorok 12:15  - 13:15

Matematika

Vybrané kapitoly z matematiky I

Neživotné poistenie

Krátka, Z. Mathematical-statistical models in insurance. In European Scientific Journal. Vol. 11, No. 7, 2015.

Krátka, Z., Baková, L. Risk management of information and communication systems. In Journal of knowledge society. Vol. 2, No. 2, 2014.

Majtánová, A., Krátka, Z., Littvová, Z., Vachálková, I.: Poisťovníctvo. Bratislava: Iura Edition, 2009.

Krátka, Z.: Zaistenie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.

 

Kompletná publikačná činnosť dostupná tu, manuál k vytvoreniu prehľadu je dostupný tu.

Vedecká orientácia

Neživotné poistenie

Aktuárska matematika

Finančná matematika

Aplikácie matematických metód v ekonómii 


Riešené projekty

VEGA č. 1/0221/17: Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika

 

Vzdelanie

Karlova univerzita, Praha, Matematicko-fyzikálna fakulta, odbor Matematické štruktúry (1987-1992, Mgr.)

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, odbor Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo (2000-2005, Ing.)

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, odbor Poisťovníctvo (2010, PhD.)

 

Profesijné aktivity

členka Výboru pre vedu, výskum a inovácie RÚZ (2015-)

asociovaná členka Slovenskej spoločnosti aktuárov (2013-)

členka Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (2013-)

členka pracovnej skupiny projektu Národná sústava kvalifikácií (2013-2015)

členka Pracovnej skupiny MF SR pre transpozíciu smernice Solventnosť II (2010-2015)

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?