Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.
KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.
Katedra účtovníctva a audítorstva
odborná asistentka
E7.24
+421 2 6729 5774
...
 • Účtovníctvo / Accounting
 • Účtovníctvo podnikateľských subjektov I / Accounting of Business Entities I
 • Účtovné systémy vybraných krajín / International Accounting
 • Vybrané problémy finančného účtovníctva / Financial Accounting

Vedecká orientácia / Scientific Interests

 • účtovníctvo podnikateľských subjektov
 • medzinárodné účtovníctvo

Vzdelanie/Education

 • Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra účtovníctva a audítorstva, doktorandské štúdium, 2006 – 2009 / University of Economics Bratislava, Faculty of business computing, Department of accounting and audit, doctor study, 2006 – 2009
 • Dizertačná práca – Predikcia vývoja mikroekonomických subjektov na základe údajov z účtovnej závierky / Dissertation theses - Prediction of development using financial statements of microeconomic entities
 • Asian University, Thailand, Letná škola, august 2009 / Asian University, Thailand, Summer university, August 2009
 • University of Ljubljana, Slovinsko, Finančný manažment, február 2009 – máj 2009 / University of Ljubljana, Slovinia, Financial management, February 2009 – May 2009
 • Puškinov inštitút Moskva, Letná škola ruského jazyka, júl 2007, júl 2009 / Pushkin institute in Moscow, Summer school of Russian language, July 2007, July 2009                 
 • Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky,  Účtovníctvo a audítorstvo, inžinierske štúdium,  2001 – 2006 / University of Economics Bratislava, Faculty of business computing, Accounting and audit, master degree, 2001-2006
 • University Blaise Pascal, Vichy, Francúzsko, IBF-international business with French, február 2006 – jún 2006 /University Blaise Pascal, Vichy, France, IBF-international business with French, February 2006 – June 2006
 • Obchodná akadémia, Čadca, 1996 – 2000 / Business academy, Čadca,
 • 1996 - 2000 Certifikát Slovenskej komory účtovníkov – bilančný účtovník / Certificate of Slovak Chamber of Accountants–Balance accountant                 
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?