Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

LABUDOVÁ, Viera, doc. RNDr., PhD.
LABUDOVÁ, Viera, doc. RNDr., PhD.
Katedra štatistiky
docentka
D7.33
+421 2 6729 5733
...

UTOROK 

12:00-13:30

 • Štatistika A,
 • Štatistika B,
 • Štatistika,
 • Hĺbková analýza údajov,
 • Analýzy kategoriálnych údajov

Vybraná publikačná činnosť

 1. Sodomová, E., Labudová, V.: Regional Statistics in Europe. In: International Comparisons of Socio-Economic Consequnces of Transition Processes in Central-East European Countries. Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Krynica, 6-8 November 2002. Krakow, 2003, s. 83-96. ISBN 83-911355-3-5
 2. Labudová, V.: Regióny a regionalizácia v členských a kandidátskych krajinách Európskej únie. In: Ekonomika a informatika, 2/2004, s. 193- 208, ISSN 1336-3514
 3. Labudová, V.: Použitie viacrozmerných metód pri lineárnom usporiadaní objektov (priemyselných podnikov). In: FORUM STATISTICUM SLOVACUM, 1/2005, s. 109-115, ISSN 1336-7420
 4. Labudová, V.: Metódy poradí pri lineárnom usporiadaní objektov. In: AIESA- budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach: 10. Medzinárodná vedecká konferencia: Bratislava 19.-20. 5. 2005. Bratislava: 2005. ISBN 80-225-2010-1

Vedecká orientácia

Aplikácia štatistických metód pri analýzach sociálno-ekonomických javov, analýza sociálno-patologických javov s osobitným zreteľom na výskyt chudoby, aplikácia metód hĺbkovej analýzy údajov, analýza kategoriálnych údajov, regionálna štatistika.

 

Vedecká činnosť

 1. IGP č. 17 00 01/00 Analýza ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja z pohľadu regiónov v SR.
 2. IGP č. 17 00 19/03 Regionálna štatistika - nástroj regionálnej politiky pri začleňovaní Slovenskej republiky do Európskej únie.
 3. VEGA 145/05 1/2631/05 Analýza možností aplikácie viacrozmerných štatistických metód na skúmanie ekonomických výsledkov na príklade priemyslu SR prípadne iných oblastí ekonomiky.

Vzdelanie a kvalifikácia

 • UK v Bratislave, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: matematika - fyzika (1982, RNDr.)
 • VŠE v Bratislave, Štatistika (2005, PhD.)
 • EU v Bratislave, 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii (2013, doc.)
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?