Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

MELUCHOVÁ, Jitka, doc. Ing., PhD.
MELUCHOVÁ, Jitka, doc. Ing., PhD.
Katedra účtovníctva a audítorstva
docentka
E7.07
+421 2 6729 5757
...
 • Účtovníctvo / Accounting
 • Účtovníctvo podnikateľských subjektov I / Accounting of Business Entities I
 • Účtovníctvo poisťovní / Accounting for Insurance Companies
 • Účtovníctvo a finančné výkazníctvo poisťovní / Accounting and Financial Reporting for Insurance Companies

Vedecká orientácia / Scientific Interests

 • účtovníctvo podnikateľov
 • účtovníctvo poisťovní
 • IFRS
 • US GAAP

 

Grantové a iné výskumné úlohy 

vedúci projektu

 1. KEGA č. 450/06, 3/4209/06,Tvorba nových učebných textov pre výučbu predmetu Účtovníctvo poisťovní v súvislosti s prechodom na IAS/IFRS.(2007-2008); vedúci grantu: Ing. Meluchová,spoluriešitelia: Ing. Juhászová, Ing. Tumpach, Ing. Sklenka, Ing. Haľama
  zástupca vedúceho projektu
 2. VEGA č. 1/4587/07, Implementácia MÚŠ pre finančné vykazovanie a ich vplyv na metodiku účtovania a vykazovania v komerčných poisťovaniach a v zdravotných poisťovniachriešiteľ: Ing. Tumpach; zástupca riešiteľa: Ing. Meluchová, spoluriešitelia: Ing. Juhászová

spoluriešiteľ 

 1. KEGA č. 3/2047/04 Aplikácia medzinárodných účtovných štandardov vo výučbe účtovníctva na vysokých školách ekonomického zamerania. Vedúci grantu doc. Ing. A. Kovalčíková, PhD. (2004-2005)
 2. Interný grant č. Rozvoj teórie účtovníctva a jeho vplyv na obsah a metodiku vzdelávania účtovníctva pred vstupom do EÚ. Vedúci grantu: doc. Ing. K. Máziková, PhD. (2002-2004) 
 3. Interný grant č. 170020/03: Proces rozširovania sa Európskej únie a jeho dopad na legislatívny rámec účtovníctva transformujúcich sa krajín. Vedúci grantu Ing. M. Tumpach, PhD. (2003)
 4. Interný grant č. 230/99: Účtovníctvo ako nástroj podnikateľskej strtégie a daňovej optimalizácie.Vedúci grantu doc. Ing. A. Baštincová, Csc.(1999-2001)

Vzdelanie

 • Udelenie vedecko-akademickej hodnosti „Philosophiae doctor“ (PhD.) č. protokolu 153 (2003)
 • Pedagogické vzdelávanie, Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU Bratislava (1998)
 • Ústav ďalšieho vzdelávania riadiacich a hospodárskych pracovníkov pri VŠE Bratislava (1991)
 • Fakulta ekonomiky výrobných odvetní, Vysoká škola ekonomická v Bratislave (1986 - 1990)
 • Stredná ekonomická škola (1981 - 1985)

 

Zamestnanie

 • Odborný asistent Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (1996 )
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?