Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

MUCHA, Vladimír, doc. Mgr., PhD.
MUCHA, Vladimír, doc. Mgr., PhD.
Katedra matematiky a aktuárstva
docent
D8.10
+421 2 6729 5810
...

konzultačné hodiny platia len počas semestra

utorok 14:00 - 16:00

Matematika

Vybrané kapitoly z matematiky I

Finančná matematika I

Teória pravdepodobnosti I

Teória rizika v poistení I

Softvérové aplikácie pre aktuárov

MUCHA, Vladimír. Modelling of the distribution of the claim amount after the application of a given type of insurance in the examined portfolio of contracts of a non-life insurer. In Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference: 10th - 11th September 2012. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2012

MUCHA, Vladimír. Return level for threshold models in the non-life insurance data analysis. In Managing and Modelling of Financial Risks: 7th International Scientific Conference: 8th-9th September 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014.

MUCHA, Vladimír- PÁLEŠ, Michal.  Visualization and presentation of actuarial demography data with dynamic elements using Microsoft Excel 2013. In Actuarial science in theory and in practice:10th international scientific conference: 12th - 13th november 2015. Bratislava, EKONÓM, 2015.

MUCHA, Vladimír. The bootstrap method for estimating CVaR using VBA and R. In Managing and Modelling of Financial Risks: 8th International Scientific Conference: 5th-6th September 2016. Ostrava:  VŠB - Technical University of Ostrava, 2016

MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal - SAKÁLOVÁ, Katarína. Calculation of the capital requirement using the Monte Carlo simulation for non-life insurance. In Ekonomický časopis č. 9/2016.

 

Kompletná publikačná činnosť dostupná tu, manuál k vytvoreniu prehľadu je dostupný tu.

Vedecká orientácia

Teória rizika v poistení

Stochastické a simulačné procesy v neživotnom poistení

Softvérové aplikácie pre aktuárov

Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii

 

Projekty

VEGA č. 0806/14 – Kalkulácia SCR na krytie rizík neživotného poistenia v súlade s potrebami praxe

 

Vzdelanie

Matematicko-fyzikálna fakulta, UK v Bratislave, Odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia matematika-fyzika (1994-1999, Mgr.)

Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Odbor: 62-11-9  Štatistika (2002-2007, PhD.)

Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Odbor: 3.3.24  Kvantitatívne metódy v ekonómii (2015, doc.)

 

Profesné aktivity

asistent (od 2001)

odborný asistent (od 2002)

docent (od 2015)

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15702

http://www.r-project.org/

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?