Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

PÁLEŠ, Michal, Ing., PhD.
PÁLEŠ, Michal, Ing., PhD.
Katedra matematiky a aktuárstva
zástupca vedúceho katedry
odborný asistent
D8.41
+421 2 6729 5841
...

Matematika

Softvérové aplikácie pre aktuárov

Teória pravdepodobnosti I

Teória rizika v poistení II

Úvod do aktuárstva

Vybrané kapitoly z matematiky I

MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal. Teória pravdepodobnosti pre ekonómov : s podporou jazyka R. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018.  

PÁLEŠ, Michal. Jazyk R pre aktuárov. Bratislava: Letra Edu, 2019. 

PÁLEŠ, Michal. Jazyk R v aktuárskych analýzach. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017.

PÁLEŠ, Michal. Aktuárstvo v režime Solventnosť II (S riešenými príkladmi v jazyku R). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ERRATA.

HORÁKOVÁ, Galina - PÁLEŠ, Michal - SLANINKA, František. Teória rizika v poistení. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015.

MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal - SAKÁLOVÁ, Katarína. Calculation of the capital requirement using the Monte Carlo simulation for non-life insurance. In Ekonomický časopis č. 9/2016.

 

Kompletná publikačná činnosť dostupná tu, manuál k vytvoreniu prehľadu je dostupný tu.

Vedecká orientácia

Aktuárska veda

Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii

Softvérová podpora riadenia rizík

Teória rizika v poistení

 

Výber z riešených projektov

VEGA č. 1/0647/19 - Moderné nástroje na riadenie a  modelovanie rizík v neživotnom poistení

VEGA č. 1/0120/18 - Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II 

IP č. I-14-102-00 – Riadenie rizík v kontexte s požiadavkami ORSA projektu Solvency II - zodpovedný riešiteľ

 

 

Vzdelanie

Ekonomická univerzita v Bratislave, FHI; Aktuárstvo ( 2009 - Ing.)
Ekonomická univerzita v Bratislave, FHI; Kvantitatívne metódy v ekonómii (2012 - PhD.)
Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF; Doplňujúce pedagogické štúdium (2015)

 

Profesné aktivity

Odborný asistent (2012 - )
Tajomník katedry (2012 - )
Člen Komisie pre vzdelávanie Slovenskej spoločnosti aktuárov (2014-)
Člen Slovenskej spoločnosti aktuárov (2015-)

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?