Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

PÁLEŠ, Michal, Ing., PhD.
PÁLEŠ, Michal, Ing., PhD.
Katedra matematiky a aktuárstva
tajomník katedry
odborný asistent
D8.41
+421 2 6729 5841
...

pondelok 08:30 hod. - 09:00 hod.

utorok 08:30 hod. - 09:00 hod., 12:30 hod. - 13:30 hod.

 

Matematika

Softvérové aplikácie pre aktuárov

Teória pravdepodobnosti I

Teória rizika v poistení II

Úvod do aktuárstva

Vybrané kapitoly z matematiky I

PÁLEŠ, Michal. Jazyk R v aktuárskych analýzach. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017.

PÁLEŠ, Michal. Aktuárstvo v režime Solventnosť II (S riešenými príkladmi v jazyku R). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016.

HORÁKOVÁ, Galina - PÁLEŠ, Michal - SLANINKA, František. Teória rizika v poistení. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015.

MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal - SAKÁLOVÁ, Katarína. Calculation of the capital requirement using the Monte Carlo simulation for non-life insurance. In Ekonomický časopis č. 9/2016.

PÁLEŠ, Michal. Underwriting risk module in solvency capital requirement calculation. In Managing and Modelling of Financial Risks : 8th International Scientific Conference: 5th-6th September 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016.

 

Kompletná publikačná činnosť dostupná tu, manuál k vytvoreniu prehľadu je dostupný tu.

Vedecká orientácia

Aktuárska veda

Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii

Softvérová podpora riadenia rizík

Teória rizika v poistení

 

Výber z riešených projektov

VEGA č. 1/0806/14 – Kalkulácia SCR na krytie rizík neživotného poistenia v súlade s potrebami praxe

IP č. I-14-102-00 – Riadenie rizík v kontexte s požiadavkami ORSA projektu Solvency II - zodpovedný riešiteľ

VEGA č. 1/0931/11 – Analýza a modelovanie rizík v zmysle kvantitatívnych štúdií QIS projektu SOLVENCY II - Úspešné ukončenie riešenia projektu a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov.

 

 

Vzdelanie

Ekonomická univerzita v Bratislave, FHI; Aktuárstvo ( 2009 - Ing.)
Ekonomická univerzita v Bratislave, FHI; Kvantitatívne metódy v ekonómii (2012 - PhD.)
Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF; Doplňujúce pedagogické štúdium (2015)

 

Profesné aktivity

Odborný asistent (2012 - )
Tajomník katedry (2012 - )
Člen Komisie pre vzdelávanie Slovenskej spoločnosti aktuárov (2014-)
Člen Slovenskej spoločnosti aktuárov (2015-)

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?