Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

PEKÁR, Juraj, prof. Mgr., PhD.
PEKÁR, Juraj, prof. Mgr., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Operačný výskum
vedúci katedry
profesor
D8.27
+421 2 6729 5828
...

podľa ais

Úvod do operačného výskumu II, 1. stupeň, prednáška
Viackriteriálne rozhodovanie, 2. stupeň, prednáška
Softvérová podpora rozhodovania, 2. stupeň, prednáška
Finančné modelovanie, 2. stupeň, prednáška
Softvérová podpora rozhodovania, 3. stupeň, konzultácie

Prehľad publikačnej činnosti

Analýza citlivosti hodnôt Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu slovenského bankového sektora / Ivan Brezina, Juraj Pekár. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2013. - ISSN 0032-3233. - Roč. 61, č. 6 (2013), s. 735-751.

Solving the routing problems with time windows / Zuzana Čičková, Ivan Brezina, Juraj Pekár. In Self-organizing migrating algorithm : methodology and implementation / editors: Donald Davendra, Ivan Zelinka. - Cham : Springer International Publishing AG Switzerland, 2016. - ISBN 978-3-319-28159-9. - ISSN 1860-949X. - S. 207-236 [2,4 AH].– kategória A

Portfolio performance measurement using differential evolution / Juraj Pekár, Zuzana Čičková, Ivan Brezina. - VEGA 1/0104/12. In Central European journal of operations research [elektronický zdroj]. - [s.l.] : Springer, 2016. - ISSN 1435-246X. - Vol. 24, no. 2 (2016), pp. 421-433 online.– kategória A

SOMA in financial modeling / Juraj Pekár, Zuzana Čičková, Ivan Brezina. In Self-organizing migrating algorithm : methodology and implementation / editors: Donald Davendra, Ivan Zelinka. - Cham : Springer International Publishing AG Switzerland, 2016. - ISBN 978-3-319-28159-9. - ISSN 1860-949X. - S. 237-254 [1,5 AH]. – kategória A

Herfindahl-Hirschman index level of concentration values modification and analysis of their change / Ivan Brezina, Juraj Pekár, Zuzana Čičková, Marian Reiff. In Central European Journal of Operations Research. - Berlin : Springer-Verlag, 2016. - ISSN 1435-246X. - Vol. 24, no. 1 (2016), pp. 49-72. – kategória A

VEGA 1/0351/17 Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. Vedúci projektu: doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD., riešitelia: Pekár, doba riešenia: 2017-2019.

VEGA 1/0245/15 Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedúci projektu: doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD., doba riešenia: 2015-2017.

VEGA 1/0104/12 Modelovanie cenovej politiky dodávateľského reťazca v konkurenčnom prostredí. Vedúci projektu: doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD., doba riešenia: 2012-2014.

Profesionálny rast

profesor (prof.): 2016 – v odbore 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

docent (doc.): 2010 – v odbore 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

PhD.: 1996 – 2005 – doktorandské štúdium vo vednom odbore 62-49-9 Ekonometria a operačný výskum Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave

Mgr.: 1991 – 1996 – Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Matematika - informatika

 

Členstvo vo vedeckých orgánoch, radách a spoločnostiach

  • Člen Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?