Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

PEKÁR, Juraj, prof. Mgr., PhD.
PEKÁR, Juraj, prof. Mgr., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Operačný výskum
vedúci katedry
profesor
D8.27
+421 2 6729 5828
...

podľa ais

Pedagogická činnosť

 • Finančné modelovanie
 • Softvérová podpora rozhodovania
 • Operačný výskum
 • Viackriteriálne rozhodovanie 
Pekarpublohlasy.doc

Výber z publikačnej činnosti evidovanej v databáze Web of Science

 1. Analýza absolútnej koncentrácie vybraného odvetvia pomocou Herfindahlovho- Hirschmanovho indexu / Ivan Brezina, Anna Oršulová, Juraj Pekár. In Ekonomický časopis : Bratislava 2009.
 2. Zelená a reverzná logistika ako nástroj zefektívnenia spaľovania odpadu v Slovenskej republike / Ivan Brezina, Andrej Dupaľ, Juraj Pekár. In Ekonomický časopis : Bratislava, 2011. 
 3. Solving the real-life vehicle routing problem with time windows using self organizing migrating algorithm / Zuzana Čičková, Ivan Brezina, Juraj Pekár. - VEGA 1/0104/12. In Ekonomický časopis : Bratislava, 2013. 
 4. Model of the collection centres in communes of Slovak Republic / Ivan Brezina, Juraj Pekár, Zuzana Čičková. In Mathematical methods in economics 2009 : Prague, 2009. 
 5. Inventory management model with return / Pavel Gežík, Ivan Brezina, Juraj Pekár. In Mathematical methods in economics 2010 : České Budějovice, 2010.
 6. Asset allocation by maximizing the Sortino ratio utilizing differential evolution solution procedure / Juraj Pekár, Zuzana Čičková, Ivan Brezina. In Mathematical methods in economics 2013 : Jihlava, 2013.
 7. Storage location problem / Ivan Brezina, Juraj Pekár, Zuzana Čičková. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XIII : Bratislava, 2006. 
 8. The portfolio optimization models for insurance / Ľudovít Pinda, Juraj Pekár. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XIV : Bratislava, 2008.
 9. The use of multikriteria programming to the maintenance of a minimum number of road traffic / Juraj Pekár, Ivan Brezina, Zuzana Čičková. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XV : Bratislava, 2010.
 10. A memetic algorithm for solving the vehicle routing problem / Zuzana Čičková, Ivan Brezina, Juraj Pekár. In Mathematical methods in Economics 2011 : Praha, 2011.
 11. Portfolio return, taking into account the costs of financial transactions / Juraj Pekár, Ivan Brezina, Zuzana Čičková. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVI : Bratislava, 2012.

http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=4Ebejibm6Hx3yjxv1yt&page=1&action=changePageSize&pageSize=25

Vedecká orientácia

 • Modely a metódy operačného výskumu

 

Vedecká činnosť

 • Názov úlohy: Modelovanie a kvantitatívna analýza výnosov daňovej sústavy Slovenskej republiky
  Doba riešenia: 2001 - 2003

 

Profesionálny rast

profesor (prof.): 2016 – v odbore 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

docent (doc.): 2010 – v odbore 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

PhD.: 1996 – 2005 – doktorandské štúdium vo vednom odbore 62-49-9 Ekonometria a operačný výskum Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave

Mgr.: 1991 – 1996 – Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Matematika - informatika

 

Členstvo vo vedeckých orgánoch, radách a spoločnostiach

 • Člen Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?