Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

SAKÁLOVÁ, Katarína, prof. RNDr., CSc.
SAKÁLOVÁ, Katarína, prof. RNDr., CSc.
Katedra matematiky a aktuárstva
profesorka
D8.09
+421 2 6729 5809
...

konzultačné hodiny platia len počas semestra

streda 12:30 - 13:30

štvrtok 08:15 - 09:15

Životné poistenie

Matematika

Vybrané kapitoly z matematiky I

Vybrané kapitoly z matematiky II

Finančná matematika I

Matematika v AJ

Vybrané kapitoly z matematiky I v AJ

Finančná matematika I v AJ

 

Gestorstvo predmetov

Životné poistenie

Vybrané kapitoly z matematiky II

Matematika v AJ

Úvod do aktuárstva

 

Garant študijného programu

Študijný program 2. stupňa Aktuárstvo

Sakálová, K.: On the maximal multiplicative family for the class of graph continuous functions. Warszava. Demonstratio Mathematica 32, 1999.

FECENKO, J., SAKÁLOVÁ, K.: Matematika 2. Učebnica. Bratislava. ELITA, 1999.

SAKÁLOVÁ, K.: Oceňovanie produktov v životnom poistení. Monografia. Bratislava. Vydavateľstvo Ekonóm, 2001.

SAKÁLOVÁ, K.: Aktuárske analýzy. Monografia. Bratislava. Vydavateľstvo Ekonóm, 2006.

SAKÁLOVÁ, K., KOTLÁROVÁ, A. Vplyv úrokovej miery na ziskovosť produktov životného poistenia. In Ekonomika a informatika [elektronický zdroj] : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. - ISSN 1339-987X. - Roč. 13, č. 2, 2015.

SAKÁLOVÁ, K., ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, I. Measures of profitability in life insurance product management. In Strategic management : international journal of strategic management and decision support systems in strategic management. - Subotica : University of Novi Sad, Faculty of economics in Subotica, 2016.

SAKÁLOVÁ, K., PELLER, F. An Application of recursive relationships in actuarial mathematics. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2016) [elektronický zdroj] : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 16.-17. 6. Brno, 2016.

SAKÁLOVÁ, K., BILÍKOVÁ, M., MIHALECHOVÁ, J. Interest rate risk, its management and the effect on actuarial calculations in respect of annuities from pillar II. In Financial management of firms and financial institutions [elektronický zdroj] : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015.

 

Kompletná publikačná činnosť dostupná tu, manuál k vytvoreniu prehľadu je dostupný tu.

Vedecká orientácia

Matematická analýza

Životné poistenie

Aktuárska a finančná matematika 

Lineárna algebra

 

Projekty (aktuálne)

VEGA č. 1/0618/17: Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení

 

Výber z riešených projektov

VEGA č. 1/3800/06 Aktuárske modely v životnom poistení v podmienkach poistného trhu SR po vstupe do EU. 2006 - 2008, zodpovedný riešiteľ.

VEGA č. 1/0542/13 Riadenie rizík a aktuárska funkcia v životnom poistení. 2013 - 2015, zodpovedný riešiteľ.

VEGA č. 1/0618/17: Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení,  zodpovedný riešiteľ.

Vzdelanie

Prírodovedecká fakulta UK, odbor matematika-fyzika (1973-1978, Mgr.)

Prírodovedecká fakulta UK (1982, RNDr.)

Matematicko fyzikálna fakulta UK, odbor matematická analýza  (1994, CSc.)

Fakulta hospodárskej informatiky EU (2000, doc.)

Fakulta hospodárskej informatiky EU (2011, prof.)

Absolventka postgraduálneho kurzu Aktuárska matematika a štatistika (1994) a postgraduálneho kurzu Aktuárska matematika a poistenie (1995-96), oba organizované Institute of Actuaries in Oxford.

 

Profesné aktivity:

asistentka (1978-81)

asistentka na KMaDG SjF SVŠT

odborná asistentka (1981-2000)

docentka (2000-08)

mimoriadna profesorka (2008-10)

profesorka  (2010-) na FHI (predtým FR) EU (predtým VŠE)

členka Jednoty slovenských matematikov a fyzikov

členka Vedeckej rady FHI EU (2009-)

členka AS FHI (2015-)

členka Odborovej komisie pre študijný odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii (2009-)

členka Komisie pre štátne záverečné skúšky a obhajoby diplomových prác na programe 2. stupňa FHI EU Aktuárstvo (1996-)

zakladajúca členka Slovenskej spoločnosti aktuárov (1996-)

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?