Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

SIMONKA, Zsolt, PaedDr., PhD.
SIMONKA, Zsolt, PaedDr., PhD.
Katedra matematiky a aktuárstva
odborný asistent
D8.08
+421 2 6729 5808
...

streda 9:00 - 11:00

Matematika

Finančná matematika I

Vybrané kapitoly z matematiky I

SIMONKA, ZS.: Vytváranie názornej predstavy o grafe funkcie dvoch reálnych premenných (nielen) využitím prostredia MS Excel. Zborník 5 Bratislavského seminára z teórie vyučovania matematiky, Grant:VEGA č. 1/5197/98, KZaDM MFF UK, Bratislava 2003.

MOJŽIŠOVÁ, E. – SAKÁLOVÁ, K. – SIMONKA. ZS.: Matematika 2. Zbierka úloh. Skriptá FHI EU v Bratislave, 3. vydanie, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2008.

SAKÁLOVÁ, K. – SIMONKA. ZS. – STREŠŇÁKOVÁ, A.: MATEMATIKA. Lineárna algebra. Učebný text. Skriptá FHI EU v Bratislave, 1. vydanie, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2010.

ŠKROVÁNKOVÁ, L – SIMONKA, ZS.: Analýza dôchodkového systému v súčasnosti. Ekonomické rozhľady 2/2015, ročník 44, č. 2 (2015), ES EU v BA, Bratislava 2015.

SIMONKA, ZS. - ŠKROVÁNKOVÁ, L.: New approaches to risk assessment of critical illness. 8th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks, VŠB-TU of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Finance, 5th – 6th September 2016, Ostrava 2016.

SIMONKA, ZS.: Kresliče grafov - možnosti zobrazenia a ich použitie (Online aplety). 3. ročník konference MITAV, Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, 16.-17. červen 2016, Brno 2016.

 

 

Kompletná publikačná činnosť dostupná tu, manuál k vytvoreniu prehľadu je dostupný tu.

Vedecká orientácia

Didaktika matematiky

Finančná matematika

Matematická analýza

Lineárna algebra

Aplikácie matematických metód v ekonómii 

Penzijné a nemocenské poistenie

 

Projekty

VEGA č. 1/0236/15: Progresívne prístupy v kapitálovom rozpočtovaní a ich uplatňovanie v nefinančných podnikoch v SR

VEGA č. 1/0221/17: Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika

 

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Matematicko fyzikálna fakulta, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika – fyzika (1992-1997, Mgr.)

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika (2000, PaedDr.)

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematicky, fyziky a informatiky, odbor: teória vyučovaniamatematiky (2003-2006, PhD.)

 

Profesné aktivity

externý doktorand (2003-2006)

asistent (1997-1999)

odborný asistent (2000-)

externý recenzent vedecko-pedagogického časopisu: Technológia vzdelávania / Slovenský učiteľ, PF UKF v Nitre, Ústav technológie vzdelávania, SlovDidac, Nitra (2010-)

externý recenzent vedeckého časopisu v zahraničí: North American GeoGebra Journal, University of New England, Dr. James Quinlan, USA (2005-)

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?