Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

SIVAŠOVÁ, Daniela, RNDr., PhD.
SIVAŠOVÁ, Daniela, RNDr., PhD.
Katedra štatistiky
tajomníčka katedry
odborná asistentka
D7.31
+421 2 6729 5731
...

PONDELOK

15:00-17:00

 • Štatistika,
 • Demografické metódy,
 • Aktuárska demografia

Vybraná publikačná činnosť

 1. Sandtnerová, S., Sivašová, D.: Age Structure of Population in Slovak Republik between 1945-1998. Zborník príspevkov Problems of Economical Statistics in Transition Countries, Kyiv, KNEU 2001, s. 192-197, ISBN 966-574-368-6
 2. Sivašová, D.: Denotation and Methods Graduations in Life Insurance. Zborník príspevkov Medzinárodné porovnanie sociálno- ekonomických ukazovateľov z transformujúcich sa procesov v krajinách východnej Európy, Krakow 2003, s. 181-186, ISBN 83-911355-3-5
 3. Pacák, B., Sivašová, D.: Metódy faktorovej analýzy v marketingu. NOVÁ EKONOMIKA, vedecký časopis OF EU v Bratislave, s. 95-100, č.1, marec 2005, ročník 4, ISSN 1336 – 1732
 4. Pacáková, V., Sivašová, D.: Multivariate Statistical Comparisons of the Economic and Social Situation of Chosen European Countries. Zborník príspevkov Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformations Processes in Post Communist Countries, Bratislava, Statis 2001, s. 141-151, ISBN 80-85659-24-7
 5. Pacáková, V., Sivašová, D.: Demographic Development and Pension Reform. In: Statistics in Managment of Social and Economic Development. 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. October 20-22, 2004, Kyiv, Ukrajine. Kyiv: KNEU, 2005, s. 157-163

Vedecká orientácia

 • Aplikácia aktuárskej demografie pre potreby poisťovníctva, demografické analýzy.

 

Vedecká činnosť

 1. IGP 0233/00 Analýza ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja z pohľadu regiónov SR, FHI (2000-2002, zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.)
 2. IGP 170019/03 Regionálna štatistika – nástroj regionálnej politiky pri začleňovaní Slovenskej republiky do Európskej únie, FHI (zodpovedná riešiteľka doc. Eva Sodomová, PhD.)

Vzdelanie a kvalifikácia

 • UK v Bratislave, numerická matematika (1978)
 • UK v Bratislave, matematika (1979, RNDr.)
 • EU v Bratislave, Štatistika (2005, PhD.)
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?