Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

ŠKROVÁNKOVÁ, Lea, doc. RNDr., PhD.
ŠKROVÁNKOVÁ, Lea, doc. RNDr., PhD.
Katedra matematiky a aktuárstva
docentka
D8.06
+421 2 6729 5806
...
štvrtok 09:00  - 11:00

Matematika

Vybrané kapitoly z matematiky I

Finančná matematika I

Penzijné a nemocenské poistenie

Teória pravdepodobnosti I


Gestorstvo predmetov

Penzijné a nemocenské poistenie

ŠKROVÁNKOVÁ, L., ŠKROVÁNKOVÁ, P. Dôchodkové poistenie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2015.

ŠKROVÁNKOVÁ, L. Zdravotné a nemocenské  poistenie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2013.

ŠKROVÁNKOVÁ, L., BILÍKOVÁ, M. Penzijné a nemocenské poistenie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2002.

BILÍKOVÁ, M., ŠKROVÁNKOVÁ, L. Aktuárske metódy v doplnkovom dôchodkovom poistení na Slovensku. Ekonomický časopis 3/2004. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV a prognostický ústav SAV, Bratislava 2004.

Vedecká orientácia

Matematická analýza

Aplikácie matematických metód v ekonómii 

Aktuárska matematika

Aktuárske modely penzijného a nemocenského poistenia

 

Projekty

VEGA č. 1/0236/15: Progresívne prístupy v kapitálovom rozpočtovaní a ich uplatňovanie v nefinančných podnikoch SR

VEGA č. 1/0221/17: Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika

 

Vzdelanie

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor: matematika (1972-1977)

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor: pravdepodobnosť a matematická štatistika (1978, RNDr.)

Ekonomická univerzita v Bratislave, odbor: 62-11-9 Štatistika (2000, PhD.)

Ekonomická univerzita v Bratislave, odbor: Kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní (2005, doc.)

Postgraduálny kurz FHI EU Bratislava v spolupráci s Institute of Actuaries, London a Faculty of Actuaries, Edinburgh (1994, Diplom Aktuára)

Postgraduálny kurz FHI EU Bratislava v spolupráci s Institute of Actuaries, London a Faculty of Actuaries, Edinburgh (1996, Diplom z aktuárskych vied)

 

Profesné aktivity

asistentka (1977-79)

odborná asistentka (1979-2005)

docentka (2005-)

členka Rady kvality FHI EU v Bratislave (2010-)

 

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?