Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

SODOMOVÁ, Eva, doc. Ing., PhD.
SODOMOVÁ, Eva, doc. Ing., PhD.
Katedra štatistiky
docentka
D7.30
+421 2 6729 5730
...

ŠTVRTOK

9:00-11:00

 • Štatistika,
 • Podnikohospodárska štatistika,
 • Sociálna štatistika

Vybraná publikačná činnosť:

 1. Sodomová, E. a kol.: Štatistika : Modul A. Bratislava : EKONÓM 2001. 246 s. ISBN 80-225-1270-2
 2. Pacáková, V. a kol.: Štatistika pre ekonómov. Bratislava: Edícia Ekonómia, IURA EDITION, 2003
 3. Pacáková, V., Sipková, Ľ., Sodomová, E.: Štatistické modelovanie príjmov domácností v Slovenskej republike.  Ekonomický časopis, Roč. 53, č. 4, (2005), s. 427-439. ISSN 0013-3035
 4. Pacáková, V., Sodomová, E.: Modelling with Quantile Distribution Functions[Modelovanie pomocou kvantilov distribučných funkcií]. Ekonomika a informatika č. 1, (2003), s. 30-44. ISSN 1336-3514
 5. Pacáková, V., Sodomová, E.: Viacrozmerné škálovanie v marketingových analýzach. Nová ekonomika. Vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 3, č. 2, (2004), s. 57-62. ISSN 1336-1732
 6. Sodomová, E., Labudová, V.: Regional Statistics in Europe. In: International Comparisons of Socio-Economic Consequnces of Transition Processes in Central-East European Countries. Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar. Krynica, 6-8 November 2002 Cracow, Cracow University of Economics 2003. 232 s. ISBN 83-911355-3-5
 7. Sodomová, E., Labudová, V., Sandtnerová, S.: Basic Characteristics of the Microcensus 2003 in the Slovak Republic. In: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materialy z XXVI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zaklad Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 20-23 IV 2004 r.) - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2005.- 410 s. ISBN 83-7252-265-0
 8. Sodomová, E., Sipková, Ľ., Pacák, B.: Models of Households in the Slovak Republic. In: Statistics in Management of Social and Economic Development. 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine
 9. Sodomová, E.: Comparison of the Results of Microcensuses in the Czech and Slovak Republics. Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materialy z XXI. Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zaklad Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. (Zakopane, 21-23 IV 1999 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna 2000. 291 s. ISBN 83-7252-045-3

Vedecká orientácia

 • Aplikácia štatistických metód v podnikohospodárskej a sociálnej oblasti, regionálna štatistika, štatistika malých a stredných podnikov, demografia podnikov.

 

Vedecká činnosť

 1. Názov úlohy: IGP 0233/00 Analýza ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja z pohľadu regiónov SR, FHI. Doba riešenia: 2000 – 2002, oponovaná 20. 12. 2002.
 2. Názov úlohy: IGP 17 00/93 Regionálna štatistika – nástroj regionálnej politiky pri začleňovaní SR do EÚ, FHI. Doba riešenia: 2003 – 2005, oponovaná 18. 12. 2005.

Vzdelanie a kvalifikácia

 

 • VŠE v Bratislave, Mechanizácia a automatizácia riadiacich prác (1971, Ing.)
 • VŠE v Bratislave, Teória riadenia a plánovania (1983, CSc. resp. PhD.)
 • VŠE v Bratislave, Ekonomická štatistika (1988, doc.)
 • EU v Bratislave (2008, mimoriadna profesorka)

 

 

Profesionálne aktivity

 • vedúca Katedry štatistiky (1991 – )
 • predsedníčka Akademického senátu FHI (2011 – )
 • členka Vedeckej rady FHI (1997 – )
 • podpredsedníčka SOK vedného odboru 62-11-9 Štatistika (2000 – 2010)
 • členka OK študijného odboru 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii (2010 – )
 • členka Vedeckej rady EU v Bratislave (2011 – )
 • podpredsedníčka Akademického senátu EU v Bratislave (2007 – )
 • členka Štatistickej rady SR (2005 – )
 • predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku (2007 – )
 • členka Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (1985 – )
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?