Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.
STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.
Katedra matematiky a aktuárstva
prodekanka pre rozvoj
odborná asistentka
D8.36
+421 2 6729 5836
...

Konzultácie týkajúce sa pedagogického procesu

pondelok 12:30 - 13:30 hod. v miestnosti D8.36.

utorok 12:30 - 13:30 hod. v miestnosti D8.36.

 

Konzultácie týkajúce sa prodekanky pre rozvoj

streda 12:00 - 14:00 hod. v miestnosti D8.36.

Matematika

Vybrané kapitoly z matematiky I, II

Finančná matematika I

Teória pravdepodobnosti II

Sakálová, K.,Strešňáková, A Množný integrál a diferenciálne rovnice. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011

Sakálová, K., Simonka, Z., Strešňáková, A. Matematika : Lineárna algebra., Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010

Fecenko, J., Strešňáková, A. Solventnosť poisťovní. In: Zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie NÁRODNÁ A REGIONÁLNA EKONOMIKA VI., Herľany, 11.-13. október 2006

Fecenko, J. , Pinda, Ľ., Strešňáková, A.  Variabilita rizík tarifnej skupiny. In: Zborník 3. medzinárodnej konferencie Řízení a modelování finančních rizik Ostrava,  VŠB–TU Ostrava, 6.-7. 9 2006

Strešňáková, A., Šimková, Z. Normal power aproximácia distribučnej funkcie. In: Ekonomika a informatika . Roč. III, č. 1, 2005

 

Kompletná publikačná činnosť dostupná tu, manuál k vytvoreniu prehľadu je dostupný tu.

Vedecká orientácia

Finančná matematika

Informatika

Vzdelanie

Univerzita Palackého v Olomouci (2011 - Bc.)

Ekonomická univerzita ( 2006 - PhD.),

Fakulta matematiky, fyziky a infomatiky UK (2005 - RNDr. ),

Matematicko - fyzikálna fakulta UK (1994 - 1999, Mgr.).

Odporúčané príklady na prerátanie

OF

1. časť

2. časť

 

Vybrané kapitoly z matematiky II 

Príklady II.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?