Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

SZOMOLÁNYI, Karol, doc. Ing., PhD.
SZOMOLÁNYI, Karol, doc. Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Ekonometria
docent
D8.22
+421 2 6729 5822
...

podľa ais

Makroekonomická analýza

Ekonomická dynamika

Ekonometria

Matematická ekonómia    

Szomolanyipublohlasy.doc

Monografie: 

LUKÁČIK, Martin, LUKÁČIKOVÁ, Adriana, SZOMOLÁNYI, Karol: Bayesovská ekonometria. Bratislava: Letra Edu, 2017.

IVANIČOVÁ, Zlatica, CHOCHOLATÁ, Michaela, LUKÁČIKOVÁ, Adriana, LUKÁČIK, Martin, SURMANOVÁ, Kvetoslava, SZOMOLÁNYI, Karol: Modelovanie vybraných problémov slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie (aktuálne metodologické prístupy). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009.

 

Učebnice a skriptá

LUKÁČIKOVÁ, Adriana, LUKÁČIK, Martin, SZOMOLÁNYI, Karol: Úvod do ekonometrie s programom EViews. Bratislava: Letra Edu, 2018.

LUKÁČIKOVÁ, Adriana, LUKÁČIK, Martin, SZOMOLÁNYI, Karol: Úvod do ekonometrie s programom Gretl. Bratislava: Letra Edu, 2018.

SZOMOLÁNYI, Karol, LUKÁČIK, Martin: Makroekonomická analýza - zbierka príkladov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013.

LUKÁČIKOVÁ, Adriana, LUKÁČIK, Martin, SZOMOLÁNYI, Karol: Ekonometria 1. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013.

LUKÁČIK, Martin, LUKÁČIKOVÁ, Adriana, SZOMOLÁNYI, Karol: Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 330 s. ISBN 978-80-225-3320-1. [8,371 AH]

 

Vybrané články a iné publikácie

SZOMOLÁNYI, Karol, LUKÁČIK, Martin, LUKÁČIKOVÁ, Adriana: Odhad elasticity substitúcie vstupov v slovenskej ekonomike. Politická Ekonomie (v jednom z najbližších čísel).
 
SZOMOLÁNYI, Karol, LUKÁČIK, Martin, LUKÁČIKOVÁ, Adriana: Business Cycles in European Post-Communist Countries. Contemporary Economics 11(2), 2017.
 
SZOMOLÁNYI, Karol, LUKÁČIK, Martin, LUKÁČIKOVÁ, Adriana: Impact of Terms-of-Trade on Slovakia, the Czech Republic, and Croatia in the Short Run. Naše gospodarstvo/Our economy: Journal of Contemporary Issues in Economics and Business, 63(1), 2017.
 
LUKÁČIK, Martin, SZOMOLÁNYI, Karol, LUKÁČIKOVÁ, Adriana: Terms-of Trade Shocks and Slovak Economy. Acta Univerisitatis Bohemiae Meridionalis, 19(1), 2016.
 
SZOMOLÁNYI, Karol, LUKÁČIK, Martin, LUKÁČIKOVÁ, Adriana: Vplyv monetárneho zásahu v rámci IS-LM modelu s dynamickou úpravou cien a adaptívnymi očakávaniamiPolitická ekonomie, 59(1), 2011.

Vybrané granty

VEGA 1/0294/18, Analýza krátkodobej a dlhodobej dynamiky ekonomického vývoja európskych postkomunistických krajín a ich regiónov. 2018-2020.
 
KEGA 044EU-4/2015, Vypracovanie monografie Bayesovská ekonometria pre prax a študentov postgraduálneho štúdia. 2015-2016.
 
VEGA 1/0595/11, Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód. 2011-2014
 
IGP 24/09: Posilnenie koherencie a koordinácie politiky v Európe, verejná ekonomická politika rastu. 2009-.

 

Školiteľ doktorandov:

Michaela Blaško, 2015-2018, Európske hospodárske konvergenčné procesy s dôrazom na dynamiku slovenskej ekonomiky. 

Profesionálny rast

1994 - 1999 - Inžinier, EU Bratislava, FHI, odbor Operačný výskum a ekonometria

1999 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?