Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

SZOMOLÁNYI, Karol, doc. Ing., PhD.
SZOMOLÁNYI, Karol, doc. Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Ekonometria
docent
D8.22
+421 2 6729 5822
...

podľa ais

Pedagogická činnosť

 • Makroekonomická analýza
 • Makroekonomická analýza II
 • Ekonomická dynamika I
Szomolanyipublohlasy.doc

Vedecká orientácia

 • Dynamické stochastické makroekonomické modely
 • Dizertačná práca: Časová konzistenica politiky v monetárnej ekonomike
 • Habilitačná práca: Analýza slovenskej ekonomiky - teoretické východiská v rámci dynamického modelu všeobecnej rovnováhy
 • Habilitačná prednáška: Odhad parametrov produkčnej funkcie

 

Zodpovedný riešiteľ ukončených grantových a iných výskumných úloh:

 1. IGP č. 24/09: Posilnenie koherencie a koordinácie politiky v Európe, verejná ekonomická politika rastu, 2009.

 

Spoluriešiteľ ukončených grantových a iných výskumných úloh:

 1. IGP č. 170012/02: Analýza pripravenosti vstupu slovenskej ekonomiky do ekonomiky EÚ v porovnaní s vybranými krajinami CEFTA, 2004. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
 2. VEGA 123/4, Analýza vývoja ekonomických vzťahov so zahraničím a inflácie vo väzbe na monetárnu a fiškálnu politiku, 2006. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
 3. IGP 2317102/04, Analýza a prognóza vývoja ekonomiky SR na báze ekonometrických a optimalizačných modelov, 2006. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
 4. IGP č. 2317112/07 , Analýza interakcií a rozhodovania subjektov vstupujúcich do rozsiahlych ekonomických systémov s využitím optimalizácie, ekonometrie a teórie hier, 2008. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Lukáčik, PhD.
 5. VEGA 198/07, Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup, 2009. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
 6. SK-CZ-0024-07 Macroeconomic Modelling aimed at the transformation of the currency (Euroization Process) in the Slovak and Czech Republic, 2009. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD. 

Profesionálny rast

1994 - 1999 - Inžinier, EU Bratislava, FHI, odbor Operačný výskum a ekonometria

1999 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?