Načítavam stránku...
 

 

V dňoch 20. a 21. 3. 2019 sa konali voľby členov Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave  na obdobie rokov 2019 - 2023.

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti nájdete v priloženom dokumente. 

Všetkým zvoleným členom blahoželáme.

 

Vážení študenti, dňa 20.03.2019 a 21.03.2019 sa konali voľby do Študentskej časti Akademického senátu FHI v elektronickej podobe. Ďakujeme všetkým, ktorí odovzdali svoj hlas a zapojili sa do volieb. V prílohe sú uvedené oficiálne výsledky, ktoré nájdete v online podobe  aj na stránke volieb - www.volby.spfhi.sk/vysledky.html

Voľby prebehli podľa platných zásad a v súlade so všetkými náležitosťami

S pozdravom

Volebná komisia pre voľby do Študentskej časti AS FHI

 

Oddelenie medzinárodnej mobility vyhlasuje dodatočnú výzvu na Erasmus+ študentské mobility na ak. rok 2019/2020. Prihlášky (vrátane registrácie na www.studyabroad.sk) je potrebné podať a vytlačené odniesť na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov p. Čertekovej (miestnosť D7.23), a to najneskôr do 10. 4. 2019.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.
prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

21.3.2019, Bratislava

20. 3. 2019, Bratislava

Procesná mapa - Erasmus+ štúdium v desiatich krokoch - pre ľahšiu orientáciu v potrebnej dokumentácii a jednotlivých krokoch, ktoré treba absolvovať pred prihlásením sa na mobilitu, pred odchodom do zahraničia, po príchode zo zahraničia, a pod. nájdete TU.

Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.
prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

Vážení kolegovia,

vo februári  Obchodná fakulta katedra marketingu odštartovala sériu Workshopov zameraných na Design thinking a Project-based learning. P

Základný prístup spočíva v tom, že študentom “ryby neservírujeme, ale učíme ich ryby chytať” - neprednášame ani sa inak nesnažíme "servírovať" informácie. Výučbu meníme na príbeh. Študenti rozvíjajú "svoj príbeh" počas celého semestra v podobe riešenia problému alebo spôsobu využitia príležitosti na trhu. Študenti sami hľadajú vhodné informácie, diskutujú o nich a kriticky ich vyhodnocujú. Nakoniec navrhujú riešenia projektov a prezentujú ich.

Dátum workshopu: 29.3.2019 

Miesto workshopu: Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, Miestnosť D 211

V prípade záujmu sa prosím zaregistrujte pomocou registračného formulárahttps://goo.gl/forms/wX3x76BUn096Nnd03

Program nájdete v prílohe. 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2019/2020.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2019 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2019/2020. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk resp. www.scholarships.sk. Viac informácií získate v  nasledovných informačných  materiáloch

Leták NŠP SK

Leták NŠP EN

Vážení študenti, 

fakulta aj tento rok ponúka predmet Prosieminár z matematiky, ktorý vám má poskytnúť priestor na zopakovanie, upevnenie učiva, ktoré je náplňou predmetu Matematika. 

Rozvinutie zručností by vám malo uľahčiť úspešné absolvovanie predmetu Matematika v opravnom termíne. 

Proseminár je v stredu od 7:30 do 9:00 hod. v miestnosti B1.04 netreba sa zahlasovať, treba len prísť priamo na cvičenie. 

Pre ďalšie informácie mžete kontaktovať pani Mgr. Tatianu Šoltésovú, PhD. mailomna adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Vážení študenti,

aj tento ak. rok sa v prvej polovici apríla uskutoční na FHI súťaž ŠVOČ. Súťaž môže byť pre Vás prínosná v týchto smeroch:

  • rozšírenie si poznatkov z oblasti, ktorej sa chcete venovať aj v ďalšom štúdiu (napr. na vyššom stupni štúdia),
  • možnosť rozpracovania práce ŠVOČ do záverečnej práce,
  • precvičenie si schopnosti prezentovať výsledky svojej práce pred auditóriom,
  • doplnkové body na ubytovanie a k výberovým konaniam na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +,
  • zaujímavé finančné ocenenia pre 3 najlepšie práce v rámci sekcie súťaže ŠVOČ na FHI.

Svoje súťažné práce môžete predložiť do 14. marca 2019 na príslušnú katedru (spolu s prácou je potrebné odovzdať autoreferát a posudok konzultanta). Vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdajte do 14. marca 2019 na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov FHI (č. dv. D 7.23). Všetky dôležité informácie o súťaži ŠVOČ nájdete na: https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?