Načítavam stránku...
 

Vážení študenti, 

máte možnosť podieľať sa na fungovaní univerzity ... V nasledujúcich dňoch prebehne prijímanie návrhov študentov na kandidátov za členov študentskej časti Akademického senátu EU  a následne voľby. Informácie o jednotlivých kolách nájdete v priložených dokumentoch.

Kandidáti

Voľby

 

 

Priezvisko a meno Konzultačné hodiny  
Bandurič Igor, Ing., PhD. Ut. 11,00-15,00 každý druhý utorok
Cárachová Magdaléna, Ing., PhD. Ut. 17,00 - 19,00  
Horniaková Veronika,Ing.MSc.,PhD. Str. 17,30 - 18,30  
Hudec  Miroslav, doc.,Dr., Ing. Pon. 16,00 - 17,00 Str. 14,00 - 15, 00
Jurík Pavol, Ing., PhD. Str. 11,00 - 13,00  
Košťál Igor, Ing., PhD. Pon. 15,00 - 17,00  
Kristová Gabriela, doc., Ing., PhD. Pon. 12,30 - 13,30 Ut. 12,30 - 13,30
Kultan Jaroslav, Ing., PhD. Ut. 9,00 - 10,00 Str. 15,00 - 16,00
Mišút Martin, doc.,Ing., CSc. Pon. 12,30-13,30 Štvr. 12,30 - 13,30
Ondrejková Anna, Ing.,PhD. Pon. 11,00 - 13,00  
Pittner Ján, Ing., PhD. Štvrt. 12,30 - 13,30  
Procházka Peter, Ing. Ut. 15,15 - 18,00  
Rakovská Eva, RNDr., PhD. Pon. 14,00 - 15,00 Ut. 15,15 - 16,15
Schmidt Peter, Ing., Mgr., PhD. Ut. 12,30 - 15,15  
Sojka Pavol, Ing. Str. 12,30 - 13,30 Štvrt. 12,30 - 13,30
Szivósová Mária, Ing.,Mgr. Štvrt. 12,30 - 13,30 Pon. 12,30 - 13,30

HDP je jedným z kľúčových ukazovateľov, lebo predstavuje hodnotu všetkých dokončených výrobkov a služieb vyrobených v danom štáte za sledované obdobie spravidla jeden rok. Podľa jeho vývoja v danom štáte s daným počtom obyvateľov vieme zhodnotiť výkonnosť ekonomiky a to kde sa aktuálne nachádza v rámci svojho hospodárskeho cyklu.

Dňa 9. 11. 2018 sa uskutočnil v Budapešti SAS Academic Data Science Summit, ktorého cieľom bolo stretnutie a nadviazanie kontaktov so SAS akademickými používateľmi z maďarských univerzít ako aj s používateľmi softvéru SAS v praxi. Počas Summitu odznel spoločný príspevok „Teaching experience with SAS in economics“ troch zástupkýň slovenských univerzít (Vojtková, Stankovičová, Prokeinová) ako aj panelová diskusia o využití a ďalšom smerovaní použitia softvéru SAS v Maďarsku a na Slovensku hlavne v oblasti „Data Science“.

25. Slovensko-Poľsko-Ukrajinský vedecký seminár Kvantitatívne metódy v sociálno-ekonomickom výskume. Teória a aplikácie.

V dňoch 10. až 12. októbra sa uskutočnil na pôde Ekonomickej univerzity vo Vilke Horský park jubilejný 25. Slovensko-Poľsko-Ukrajinský vedecký seminár, ktorý v tomto roku organizovala Katedra štatistiky s podporou spoločnosti SAS Slovakia a Spoločnosti pre hospodársku informatiku.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?