Loading page...

Výzva na prihlasovanie sa uchádzačov o nominácie

na učiteľskú mobilitu Erasmus+ na akad. rok 2017/2018

Vážení učitelia Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave,

dňom zverejnenia tejto výzvy sa môžete uchádzať o nomináciu na učiteľskú mobilitu Erasmus+ na akad. rok 2017/2018, ktorú je možné absolvovať v období november 2017 – október 2018.

Všetci záujemcovia, ktorí sa chcú uchádzať o túto mobilitu, musia byť do 25.10.2017 do 15:00 hod. zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/, musia tam mať vytvorenú prihlášku na učiteľskú mobilitu 2017/2018, nahraté všetky potrebné dokumenty a táto ich prihláška musí mať status akceptovaná, ktorý jej pridelí, po skontrolovaní všetkých náležitostí, p. Eva Čerteková (Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov, miestnosť D7.23, tel. 02 6729 5723, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Zároveň musia záujemcovia do 25.10.2017 do 15:00 hod. p. Eve Čertekovej predložiť vytlačenú, vyplnenú a podpísanú prihlášku na učiteľskú mobilitu 2017/2018.

Podrobné informácie o prihlasovaní sa na učiteľskú mobilitu Erasmus+ na akad. rok 2017/2018 a ďalších náležitostiach súvisiacich s touto zahraničnou mobilitou nájdete na

http://euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/ucitelske-a-zamestnanecke-mobility

V Bratislave 21.9.2017

                                                                       Ing. Igor Košťál, PhD.

prodekan pre informatizáciu, styk s verejnosťou a medzinárodné vzťahy FHI EU v Bratislave

Výzva na prihlasovanie sa uchádzačov o nominácie

na mobilitu Erasmus plus  – zahraničná stáž na akad. rok 2017/2018

Vážené študentky a študenti Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave,

dňom zverejnenia tejto výzvy sa môžete uchádzať o nomináciu na mobilitu Erasmus plus – zahraničná stáž na akad. rok 2017/2018, ktorú je možné absolvovať v období november 2017 – október 2018.

Všetci študenti, ktorí sa chcú uchádzať o túto mobilitu, musia byť do 25.10.2017 do 15:00 hod. zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/, musia tam mať vytvorenú prihlášku na stáž 2017/2018, nahraté všetky potrebné dokumenty a táto ich prihláška musí mať status akceptovaná, ktorý jej pridelí, po skontrolovaní všetkých náležitostí, p. Eva Čerteková (Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov, miestnosť D7.23, tel. 02 6729 5723, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Zároveň do 25.10.2017 do 15:00 hod. musia p. Eve Čertekovej predložiť vytlačenú, vyplnenú a podpísanú prihlášku na stáž 2017/2018.

Upozorňujeme, že výpis výsledkov do dňa podania prihlášky absolvovaného štúdia musí byť potvrdený a podpísaný p. prodekankou Ing. Zuzana Kubaščíkovou, PhD.

Podrobné informácie o prihlasovaní sa na mobilitu Erasmus plus  – zahraničná stáž na akad. rok 2017/2018 a ďalších náležitostiach súvisiacich s touto zahraničnou stážou nájdete na

http://euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus---prakticke-staze

V Bratislave 21.9.2017

                                                           Ing. Igor Košťál, PhD.

       prodekan pre informatizáciu, styk s verejnosťou a medzinárodné vzťahy FHI EU v Bratislave

Vážení študenti,

          dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11. 10. 2017 od 10:00 hod do 14:00 hod sa budú konať doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky v zasadačke dekana FHI na 7. poschodí.

Volebná komisia Akademického senátu FHI

Vážení študenti,

      dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28. 09. 2017 od 11:00 hod do 13:00 hod sa uskutoční podávanie prihlášok na kandidatúru do študentskej časti Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky v zasadačke dekana FHI na 7. poschodí.

Volebná komisia Akademického senátu FHI

Dobrý deň, 

v priloženom súbore nájdete informáie o predmete Matematika Katedry matematiky a aktuárstva, pre študentov, ktorí si opakovane zapísali predmet.

Súbor

Dobrý deň prajem, 

v priloženom súbore nájdete informáie o predmetoch Katedry účtovníctva a audítorstva pre študentov, ktorí si opakovane zapísali daný predmet.

Súbor

 

V tomto súbore nájdete zoznam všetkých aktivít, ktoré ponúka Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave. v zimnom semestri akademického roku 2017/2018. Zápis vybraných telovýchovných aktivít prebieha v dňoch 14. - 21.09.2017 cez AIS (Postup, ako si zapísať vybranú aktivitu nájdeš napríklad tu: http://spfhi.sk/preprvakov.html)

Začiatok výučby telovýchovných aktivít je 25.09.2017.

 

 

Obsadenie miesta odbornej referentky
na Študijné oddelenie Dekanátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
a sekretárky na KOVE Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave prijme     

- 1 odbornú referentku na Študijné oddelenie Dekanátu FHI EU v Bratislave so zameraním na študijnú a sociálnu agendu študentov.

Termín nástupu: ihneď,  resp. podľa dohody (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky).  Požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, práca s  PC podmienkou, bezúhonnosť,  znalosť cudzieho jazyka a práce s IS AIS vítaná.  

-  1 sekretárku na Katedru operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave.

Termín nástupu: ihneď, resp. podľa dohody. Požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, práca s  PC podmienkou, občianska a  morálna bezúhonnosť,  znalosť cudzieho jazyka vítaná.

      

Žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov (tlačivo sa nachádza na www.euba.sk/zamestnanci/tlačivá), profesijný životopis a overenú kópiu maturitného vysvedčenia môžu uchádzači zaslať na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská c. 1, 852 35 Bratislava 5.

Informácie o vypísanom pracovnom mieste je možné dostať na  č. tel.  02 672 95 736, 02 672 95 734, 02 672 95 710 .

                                                         

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
dekan FHI EU v Bratislave

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?