Milé študentky a študenti,

výberové konanie na Erasmus+ mobilitu štúdium na akademický rok 2021/2022 sa bude konať dňa 24. 2. 2021 od 12:30 cez aplikáciu MS Teams. Prihlásení študenti dostali informáciu (aj s príslušným kódom do tímu) aj e-mailom. 

Dňa 11.02.2021 (od 8:00 do 20:00 hod.) prebehne prihlasovanie sa na konkrétne rozvrhové okienka z predmetu Politológia prostredníctvom systému AIS. Týka sa to študentov študijného programu Účtovníctvo, 2. ročník.

Výber dňa a hodiny výučby Politológie realizujte tak, aby ste nemali kolíziu s inými predmetmi, ktoré máte v danom semestri absolvovať.

Prihlasovanie sa na konkrétne rozvrhové okienka prebehne pre študentov našej fakulty dňa 11.02.2021 od 8:00 hod. do 20:00 hod. Týka sa to výučby cudzieho jazyka v 1. a 2. ročníku (plus prenos).

Výber dňa a hodiny výučby cudzieho jazyka realizujte tak, aby ste nemali kolíziu s inými predmetmi, ktoré máte v danom semestri absolvovať.

Pokiaľ sa Vám nezobrazuje v AISe korektne Váš osobný rozvrh, nechajte si zobraziť v AISe rozvrh Vašej študijnej skupiny. V prípade problémov s AISom prosím kontaktujte  alebo Študentský parlament FHI - majú konkrétne skúsenosti s procesom. 

Vážení študenti, doktorandi, postdoktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci,

dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na naše WEBINÁRE, ktoré sa uskutočnia v priebehu mesiacov február a marec 2021. 

Ku všetkým informáciám sa dostanete kliknutím na link pod názvom webinára.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Tím SAIA, n. o. 

webinarove menu saia februar marec 2021

Milé študentky a milí študenti,

okrem možnosti vycestovať na študijný pobyt v rámci krajín Európy (aktuálna výzva KA103, kde je deadline na poslanie prihlášky 14. 2. 2021 - aplikácia study abroad), máte možnosť vycestovať na študijný pobyt aj mimo krajín Európy v rámci výzvy KA107

Dôležité termíny:

19. 3. 2021 - odoslať na e-mail  nasledujúce dokumenty:

  • vyplnenú prihlášku Student Application Form
  • životopis v anglickom jazyku
  • motivačný list v anglickom jazyku
  • výpis výsledkov doterajšieho štúdia
  • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
  • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

26. 3. 2021 o 10:00 h - termín výberového konania. 

Viac informácií nájdete aj na stránke: https://euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/2088-studuj-v-zahranici-v-akademickom-roku-2021-2022

plagát i. výzva

Central Europe Connect 2021 – prechod na online formát programu, deadline na prihlasovanie predĺžený

Predstavitelia WU (Ekonomická univerzita vo Viedni), SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave),  a EU v Bratislave spojili svoje sily pri tvorbe certifikovaného programu „Central Europe Connect“, aby Ti priniesli už jeho piatu edíciu, ktorá odštartuje 15. marca 2021.

Milé študentky, milí študenti,

opäť máte jedinečnú príležitosť zúčastniť sa študijného pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2021/2022 (v zimnom alebo letnom semestri). Odporúčame sa prihlásiť v rámci tejto prvej výzvy, pretože v rámci nej máte k dispozícii najväčšiu ponuku univerzít. Termín na podanie prihlášky je 14. 2. 2021 (do polnoci).