Milé študentky a milí študenti,

okrem možnosti vycestovať na študijný pobyt v rámci krajín Európy (aktuálna výzva KA103, kde je deadline na poslanie prihlášky 14. 2. 2021 - aplikácia study abroad), máte možnosť vycestovať na študijný pobyt aj mimo krajín Európy v rámci výzvy KA107

Dôležité termíny:

19. 3. 2021 - odoslať na e-mail  nasledujúce dokumenty:

  • vyplnenú prihlášku Student Application Form
  • životopis v anglickom jazyku
  • motivačný list v anglickom jazyku
  • výpis výsledkov doterajšieho štúdia
  • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
  • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

26. 3. 2021 o 10:00 h - termín výberového konania. 

Viac informácií nájdete aj na stránke: https://euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/2088-studuj-v-zahranici-v-akademickom-roku-2021-2022

plagát i. výzva

Central Europe Connect 2021 – prechod na online formát programu, deadline na prihlasovanie predĺžený

Predstavitelia WU (Ekonomická univerzita vo Viedni), SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave),  a EU v Bratislave spojili svoje sily pri tvorbe certifikovaného programu „Central Europe Connect“, aby Ti priniesli už jeho piatu edíciu, ktorá odštartuje 15. marca 2021.

Milé študentky, milí študenti,

opäť máte jedinečnú príležitosť zúčastniť sa študijného pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2021/2022 (v zimnom alebo letnom semestri). Odporúčame sa prihlásiť v rámci tejto prvej výzvy, pretože v rámci nej máte k dispozícii najväčšiu ponuku univerzít. Termín na podanie prihlášky je 14. 2. 2021 (do polnoci).

Central Europe Connect 2021 – deadline predĺžený

Predstavitelia SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave), WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a EUBA spojili svoje sily pri tvorbe certifikovaného programu „Central Europe Connect“, aby Ti priniesli už jeho piatu edíciu, ktorá odštartuje 15. marca 2021.

Milí študenti,

predstavitelia SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave), WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a EUBA spojili svoje sily pri tvorbe certifikovaného programu „Central Europe Connect“, aby Ti priniesli už jeho piatu edíciu, ktorá odštartuje 15. marca 2021.

Dobrý deň prajem, 

na dokončenie elektronického zápisu je potrebné doniesť aj čestné vyhlásenie týkajpce sa Vášho predchádzajúceho štúdia na našej fakulte, či inej fakulte našej univerzity či na inej vysokej škol. Je to potrebné na registráciu doby štúdia na bakalárskom stupni od ktorej sa potom odvíja povinnosť platiť školné.  Prosím, prečítajte si prosím možnosti a vyplňte tlačivo podľa vašej histórie štúdia.

Vážení študenti 1. a 2. ročníka na 1. stupni štúdia, 

v priloženom dokumente nájdete informácie o štúdiu cudzích jazykoch na našej fakulte.  Informácie sú priamo od pedagógov FAJ.

Jazyky

Dobrý deň,

aktuálna situácia spôsobila, že celý priebeh štátnych skúšok je pripravovaný inak, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch.

Pripravili sme pre Vás manuál, neskôr pripojíme harmonogram príchodov na štátne skúšky a ďalšie informácie. Odporúčame sledovať fakultné oznamy, fb stránky https://www.facebook.com/groups/10385606694/ alebo https://www.facebook.com/fhieuba/?ref=br_rs

Všetky informácie distribuujeme aj cez systém AIS.

Prajeme všetko dobré.