Z fakúlt ekonomického zamerania slovenských verejných vysokých škôl, podľa aktuálne zverejnených informácií, absolventi Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave:

Milé študentky, milí študenti,

v prípade, že premýšľate, ktorým smerom sa vydáte po skončení Ing. štúdia a jedna z možností, ktorú zvažujete, je pokračovať v štúdiu na 3. stupni, máme pre vás dobrú správu. 

Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave (ďalej aj „FHI“) sa už dlhodobo umiestňuje na popredných priečkach rebríčka najžiadanejších absolventov portálu Profesia, kde ako jediná z ekonomických fakúlt na Slovensku konkuruje fakultám zameraným na štúdium informačných technológií.

Milé študentky, milí študenti, , v období od 11. decembra 2023 do 2. februára 2024 je spustená študentská anketa. Anketa vám umožňuje vyjadriť svoj názor na učiteľa a predmety a po novom aj na SKÚŠKY, ktoré absolvujete v zimnom semestri akademického roka 2023/2024, preto neváhajte a využite túto možnosť. Anketa je ANONYMNÁ a je vám sprostredkovaná cez AiS.

Sviatok sv. Mikuláša patrí medzi najobľúbenejšie sviatky každého z nás. V rámci tohto dňa si Študentský parlament Fakulty hospodárskej informatiky pripravil pre študentov súťaž o najlepší vianočný punč, kedy si študenti vytvorili tímy a prišli pre ostatných uvariť svoj najlepší punč.