Zápis na štúdium na akademický rok 2022/2023
 
Zápis na štúdium na akademický rok 2022/2023 bude prebiehať osobne na študijnom oddelení po rezervovaní si termínu u študijnej referentky prostredníctvom rezervačného systému

Naša fakulta má skvelých odborníkov, ktorí svojimi vedomosťami, projektami, článkami či monografiami prispievajú k významným posunom vedy v ich oblastiach. radi by sme upozornili teraz na kolegov z Katedry aplikovanej informatiky.

Na 19. ročníku medzinárodnej konferencie International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU 2022), ktorá sa uskutočnila 11. – 15. júla 2022 v talianskom meste Miláno, získali naši kolegovia doc. Dr. Ing. Miroslav HUDEC a študentka 3. stupňa Ing. Erika MINÁRIKOVÁ cenu „Lotfi A. Zadeh Best Paper Award“ za príspevok „Aggregation Functions in Flexible Classification by Ordinal Sums“. Tento príspevok vyriešil niektoré problémy výpočtovej inteligencie pre klasifikáciu ordinálnymi súčtami. Cena nesie meno po zakladateľovi fuzzy množín a fuzzy logiky a kľúčovej osobnosti výpočtovej inteligencie Prof. Lotfi A. Zadeh.

Blahoželáme.

Napriek tomu, že naša fakulta je zapísaná v povedomí ľudí ako fakulta s číslami, (áno, študenti účtovníctva, manažérského rozhodovania či informatiky sa stretávajú s číslami často),

Naši pedagógovia sa počas akademického roka venujú nielen pedagogickej ale i vedeckej činnosti. V jednotlivých kategóriách boli ocenené tieto publikácie Cenou dekana FHI za publikačnú činnosť za rok 2021:

Je milá, skromná a od roku 2012 sa aktívne zúčastňuje ako dobrovoľníčka Zelenej hliadky dobrovoľníckych aktivít v Bratislavskom kraji so zameraním na ochranu životného prostredia a čistejšiu Bratislavu bez odpadkov.