Načítavam stránku...
 

Študenti Fakulty hispodárskej informaitky každoročne organizujú v priestoroch univerzity v spolupráci s Núrodnou transfúznou stanicou v Bratislave Studentksú kvapku krvi.

Študentská osobnosť Slovenska  je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Tento rok vyhrala v kategórii Šport študentka  FHI EU v Bratislave - Michaela Balcová. 

Blahoželáme.

ŠVOČ 2016/2017

Oznamujeme súťažiacim, že fakultné kolá súťaže ŠVOČ sa budú konať nasledovne:

  • 1. komisia (FHI): dňa 7. 4. 2017 o 9.00 h v miestnosti A7.12

pre 1. stupeň štúdia (okrem KAI),

pre 2. stupeň štúdia.

Študenti, ktorí patria do 1. komisie, si môžu pozrieť posudky na ich práce ŠVOČ 5. 4. 2017 na Oddelení vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov FHI (D7.23) do 15.00.

  •  2. komisia (KAI): dňa 6. 4. 2017 o 13.00 h. 

pre študijný program Hospodárska informatika (1. stupeň štúdia)

Súťaž ŠVOČ v 2. súťažnej komisii zabezpečuje Katedra aplikovanej informatiky. 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?