KTO?

Ekonomická univerzita v Bratislave a Nadácia Pontis

KEDY?

10.06.2022 o 9:00

KDE A O KOĽKEJ SA STRETNEME?

DOMKA na Mamatejke v Petržalke (https://mamateyka.sk/portfolio-items/nase-mesto-2021/)

AKO A KDE SA PRIHLÁSIŤ?

https://forms.office.com/r/seu4VEeu4e

DO KEDY SA PRIHLÁSIŤ?

19.05.2022

REFERENCIE?

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2205-udrzatelna-euba-sa-pridala-k-firmam-na-nm-21-ktore-aj-tento-rok-pomahali-skraslovat-svoje-mesto

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1709-ekonomicka-univerzita-v-bratislave-nase-mesto-2019

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2019-eu-v-bratislave-na-dobrovolnickej-akcii-nase-mesto-2020

Aj v tomto roku získajú účastníci aktivity tričko s logom Naše mesto.

Tešíme sa na vašu účasť.

Podujatie Naše Mesto prepája firmy, samosprávy a mimovládny sektor s cieľom vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť naše mestá. Pozri ďalej: https://www.nasemesto.sk/

Nadácia Pontis svojimi aktivitami prispieva k zmene Slovenska na miesto pre slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a svoje okolie. Pozri ďalej: https://www.nadaciapontis.sk/o-nas/nasa-vizia/

Naši pedagógovia sa počas akademického roka venujú nielen pedagogickej ale i vedeckej činnosti. V jednotlivých kategóriách boli ocenené tieto publikácie Cenou dekana FHI za publikačnú činnosť za rok 2021:

Je milá, skromná a od roku 2012 sa aktívne zúčastňuje ako dobrovoľníčka Zelenej hliadky dobrovoľníckych aktivít v Bratislavskom kraji so zameraním na ochranu životného prostredia a čistejšiu Bratislavu bez odpadkov.

Vedenie Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyjadruje hlboký nesúhlas s udalosťami prebiehajúcimi na Ukrajine, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom a princípmi, ktoré naša fakulta vyznáva. Mnohí učitelia a študenti fakulty majú veľmi dobré profesionálne, ale aj osobné vzťahy s kolegami z Ukrajiny a na našej fakulte v súčasnosti študuje 13 ukrajinských študentov. O to citlivejšie vnímame dnešné udalosti.

Kolegom na Ukrajine, našim študentom z Ukrajiny a ich rodinám vyjadrujeme solidaritu, spolupatričnosť a maximálnu podporu.

Patrik Rybár sa stal najlepším gólmanom olympijského hokejového turnaja 2022 a významne prispel k bronzovým medailám slovenského tímu.

Patrik   študoval na našej fakulte od akademického roku 2013/14  a v roku 2016 ukončil úspešne bakalárske štúdium v študijnom programe Hospodárska informatika.  

Milé študentky, milí študenti,

pozývame Vás na Informačný deň na druhý stupeň štúdia, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. marca 2022 - 24. marca 2022 vždy v čase od 12,30 do 13,30 v miestnostiach na 7. a 8. poschodí našej fakulty.

Zimná univerziáda 2022 organizovaná Univerzitou Komenského v Bratislave prebiehala od 7. do 11. februára 2022, na športoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici, Skalke pri Kremnici a v Osrblí.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo udelil dňa 15. decembra 2021 na zasadnutí Kolégia rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Cenu Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020.