Načítavam stránku...
 

Na Slovensku je veľa fakúlt zameraných na ekonómiu. Ako sa vyznať v ponuke jednotlivých univerzít, ako preniknúť za názov programu a zistiť, kde sa naozaj budem môcť ako abslovent uplatniť? 

Každý rok členovia fakulty prezentujú svoje vedomosti a výsledky výskumov vo vedeckých  a odborných časopisoch,  monografiách, skriptách, v príspevkoch na konferenciách. Za rok 2018 boli ocenené nasledovné publikácie Cenou dekana FHI v jednotlivých kategóriách:

V stredu 20. 3. 2019 sa uskutočnil 22. ročník celoštátnej súťaže Olympiáda Mladý účtovník 2019,

ktorá je určená  pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií. Regionálne kolo súťaže v účtovníctve a v programe OMEGA sa uskutočnilo pod záštitou Katedry účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.

 

 

Odovzdávanie certifikátov SAS

Dňa 6. marca 2019 programová manažérka SAS Global Academic Mgr. Katarína Krausová odovzdala študentom študijných programov Štatistické metódy v ekonómii a Aktuárstvo certifikáty od spoločnosti SAS Slovakia.

Ocenení boli študenti, ktorí v letnom semestri 2017/2018 a/alebo v zimnom semestri 2018/2019 dosiahli vynikajúce výsledky z predmetov Viacrozmerné štatistické metódy (vyučujúca: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.), Hĺbková analýza údajov (vyučujúca: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.), Regresná a korelačná analýza (vyučujúci: doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.) a Programovanie v SAS-e (vyučujúci: Ing. Ondrej Dúžik, PhD.). Pedagógovia z Katedry štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky na uvedených predmetoch využívajú tieto produkty spoločnosti SAS: SAS Base, SAS Enterprise Guide, SAS Enterprise Miner a SAS JMP.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?