Príjemné prežitie letných dní s nádejou na opätovné priateľské aj pracovné stretnutia koncom leta všetkým zamestnancom a študentom fakulty praje

Sadenie stromov absolventov sa už u nás stáva tradíciou. Aj tento rok sme pri príležitosti ukončenia inžinierskeho štúdia absolventov Fakulty hospodárskej informatiky zasadili strom, ktorý im má pripomínať život na našej alma mater, ale zároveň má byť symbolom ich ďalšieho rastu. Tak, ako bude rásť náš Strom absolventov, budú ďalej kariérne rásť aj naši absolventi.

Dňa 23. 6. 2021 priestor pred Ekonomickou univerzitou v Bratislave na chvíľu ožil. Chodníky pred hlavnou budovou a najmä aula sa zaplnili mladými ľuďmi – absolventami inžinierskeho štúdia Fakulty hospodárskej informatiky v Bratislave, ktorí si prišli osobne prevziať svoje inžinierske diplomy.

Spoločnosť Profesia už po štrnásty krát zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt, v ktorom mapuje úspech absolventov na trhu práce počas predchádzajúceho roka. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk. Skóre predstavuje priemerný počet firiem, ktoré si otvorili životopis absolventa.

V piatok 11. 6. 2021 sa zamestnanci Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku „Naše mesto 2021“, 

Pred rokom sme spolu s absolventmi inžinerskeho štúdia zasadili strom. Tak, ako sa zmenil strom - prešiel si svojim ročným procesom - tak sa aj u nás celý ročný proces vrátil k obdobiu štátnych skúšok.

Dňa 4. marca 2021 Mgr. Veronika Zimanová, koordinátorka SAS Academic, spoločne s príslušnými pedagógmi virtuálne odovzdala študentom certifikáty od softvérovej spoločnosti SAS Slovakia.