Si študent bakalárskeho stupňa štúdia? Staň sa skutočným konzultantom a zdieľaj svoje nápady s expertmi z biznisu! International Business Consulting Program ti ponúka jedinečnú možnosť získať skúsenosti s prácou v medzinárodnom tíme so študentami z University of Wisconsin – La Crosse, USA a na skutočných konzultačných projektoch zadaných úspešnými medzinárodnými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovenku. V minulých ročníkoch IBCP to boli napríklad Dell, TPA, O2 Slovakia, Creatix, Johnson Controls, Siemens, Lenovo, Slovak Telecom, Covestro, ING, Soitron či US Embassy.

Vážené študentky, 

vážení študenti, 

aj tento ak. rok sa v apríli uskutoční na FHI súťaž ŠVOČ. Ak sa chcete do súťaže zapojiť, svoje práce aj s prihláškou do súťaže a s posudkom konzultanta odovzdajte na príslušnú katedru do 8. marca 2024. Súťaž môže byť pre Vás prínosná v týchto smeroch: 

  • rozšírenie si poznatkov z oblasti, ktorej sa chcete venovať aj v ďalšom štúdiu (napr. na vyššom stupni štúdia), 
  • možnosť rozpracovania práce ŠVOČ do záverečnej práce, 
  • precvičenie si schopnosti prezentovať výsledky svojej práce pred auditóriom, 
  • doplnkové body na ubytovanie a k výberovým konaniam na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +,  
  • zaujímavé finančné ocenenia pre 3 najlepšie práce v rámci fakultného kola súťaže ŠVOČ. 

Všetky dôležité informácie o súťaži ŠVOČ nájdete na: https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc

Milé študentky, milí študenti,

dovoľte mi dať do Vašej pozornosti možnosti stáže pre študentov a študentky slovenských vysokých škôl v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). Budeme veľmi radi, ak túto ponuku rozšírite pomedzi svojich študentov.

Milé študentky a študenti,

dovoľujeme si vás informovať, že Centrum medzinárodných vzťahov EU v Bratislave organizuje EUBA Summer School 2024 - Business and Leadership in Central Europe.

Výber cudzích jazykov sa uskutoční dňa 01.02.2024 (štvrtok) od 9:00 do 24:00 prostredníctvom AIS.

Výber telovýchovných aktivít sa uskutoční od 05.02.2024 (pondelok) do 06.02.2024 (utorok) v čase od 9:00 do 24:00 prostredníctvom AIS.

Študenti si vyberajú iba z ponuky predmetov určených pre št. program, ktorý navštevujú.

Dodatočné zmeny nahlásených predmetov nebudú za žiadnych okolností možné.