Podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme konania obhajob dizertačných prá

Celý oznam je v priloženom súbore

Milí študenti, 

 Ubytovacia komisia pre študentov FHI EU v Bratislave spracovala Vaše žiadosti o ubytovanie na  študentských domovoch EU v Bratislave a v priloženom dokumente si pod svojim identifikačným číslom nájdete pridelený počet bodov.

Samotné prideľovanie izieb bude prebiehať až v auguste, podľa harmonogramu. Prosím, sledujte stranky Študentského parlamentu FHI , oznamy na stránke fhi.euba.sk. Druhé kolo ubytovania prebehne od 25.8. do 27.8. Je vhodné byť v tomto čase k dispozícii na telefónnom čísle uvedenom v AISe, pretože v prípade voľných miest Vás budeme kontaktovať práve touto cestou. 

Milí študenti, 

 Ubytovacia komisia pre študentov FHI EU v Bratislave spracovala Vaše žiadosti o ubytovanie na  študentských domovoch EU v Bratislave a v priloženom dokumente si pod svojim identifikačným číslom nájdete informáciu o pridelení resp. nepridelení ubytovania na akademický rok 2020/2021 v prvom kole. 

Samotné prideľovanie izieb bude prebiehať až v auguste, podľa harmonogramu. Prosím, sledujte stranky Študentského parlamentu FHI , oznamy na stránke fhi.euba.sk. Druhé kolo ubytovania prebehne od 25.8. do 27.8. Je vhodné byť v tomto čase k dispozícii na telefónnom čísle uvedenom v AISe, pretože v prípade voľných miest Vás budeme kontaktovať práve touto cestou. 

Vážení študenti, pokiaľ ste počas akademického roku 2019/2020 dosiahli úspechy vo výskumnej, vedeckej, umeleckej, športovej činnosti, doložte prosím doklad o umiestnení či o účasti, aby Hodnotiaca komisia pre študentov mohla rozhodnúť o pridelení resp. nepridelení motivačného štipendia.

Diplom, ocenenie, doklad o účasti, potvrdenie z klubu o umiestnení či účasi na súťaži stačí poslať mailom na adresu do 15. 6. 2020. Pokiaľ ste reprezentovali našu univerzitu na športových podujatiach, tak doklad o účasti dostanem z CTVŠ.

Prajem príjemný deň.

Strešňáková

Dobrý deň,

aktuálna situácia spôsobila, že celý priebeh štátnych skúšok je pripravovaný inak, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch.

Pripravili sme pre Vás manuál, neskôr pripojíme harmonogram príchodov na štátne skúšky a ďalšie informácie. Odporúčame sledovať fakultné oznamy, fb stránky https://www.facebook.com/groups/10385606694/ alebo https://www.facebook.com/fhieuba/?ref=br_rs

Všetky informácie distribuujeme aj cez systém AIS.

Prajeme všetko dobré.

Aj v tomto akademickom roku študenti mohli prezentovať výsledky svoje vedeckej činnosti na fakultnom kole ŠVOČ. Výsledky súťaže nájdete v priloženom dokumente.

Srdečne blahoželáme.

Vážení študenti, 

vzhľadom na neočakávanú situáciu Vám dávame do pozornosti zmenu harmonogramu študentskej súťaže ŠVOČ.

Upravené termíny sú v priloženom dokumente a odporúčame Vám sledovať priebežne oznamy na web stránke, kde budú všetky informácie aktualizované.

V termíne od 16.3.2020 od 8:30 hod. do piatku 20.3.20209 23:59 hod. si študenti môžu cez AIS vybrať Povinne voliteľné predmety v nasledujúcom ročníku - čiže na akademický rok 2020/2021. 

Zoznam predmetov, ktoré jednotlivé katedry ponúkajú a sú kapacitne pokryť sú v priloženom dokumente. 

V prípade otázok kontaktujte prodekanku pre vzdelávanie