Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a Štúdium mimo Európy bez grantu.

Do 17. októbra 2022 je potrebné odoslať na e-mail  nasledovné dokumenty:

  • vyplnenú prihlášku Student Application Form
  • životopis v anglickom jazyku
  • motivačný list v anglickom jazyku
  • výpis výsledkov doterajšieho štúdia – vystaví študijné oddelenie domácej fakulty
  • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
  • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

 Výberové konanie sa uskutoční 20. októbra 2022!

Viac informácií nájdete tu.

Všetky informácie nájdete na web stránke Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd a tiež na stránke Erasmus+ štúdium mimo EÚ .

štúdium mimo eú ls 22 23 v2

Milí študenti,

cez AIS Vám bola zaslaná správa s informáciami o navrhnutých kandidátoch na členov Študentskej časti Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Voľby sa uskutočnia dňa 27.09.2022 od 8:00 do 20:00 hod. O všetkých postupoch vás budeme informovať prostredníctvom AIS.

Členovia Volebnej komisie

Milí študenti,

keďže sa blížia voľbyi do študentskej časti Akademického senátu FHI EU v Bratislave, môžete podávať návrhy na kandidátov v pondelok 12.09.2022 v čase od 8:00 do 14:00. Návrhy kandidátov sa podávajú prostredníctvom aplikácie MS Teams a všetky informácie ohľadom postupu Vám budú doručené prostredníctvom správy cez AIS.

Následne sa voľby sa budú konať dňa 27.09.2022. O všetkých ďalších postupoch Vás budeme informovať na stránke fhi.euba.sk taktiež cez správy v AiS.

 Členovia Volebnej komisie

Milé študentky, milí študenti, 

opäť máte príležitosť uchádzať sa o možnosť absolvovať študentskú stáž prostredníctvom Erasmus+ mobility v období od októbra 2022 do januára 2023.

Všetci študenti, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a vytvoriť si prihlášku na stáž na ak. rok 2022/2023, ako aj nahrať všetky potrebné dokumenty. Nezabudnite prihlášku po vytvorení aj odoslať v systéme.

Termín na prihlasovanie (registrácia v systéme studyabroad a odovzdanie podpísanej prihlášky prodekanke pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou, t. j. mne, stačí poslať aj e-mailom) je do 15. 9. 2022.

plagát sj

 

Dobrý deň, 

v priloženom dokumente nájdete rozhodnutie o pridelení resp. nepridelení ubytovania na akademický rok 2022/2023.  Pokiaľ se nedostali ubytovanie, tzv. druhé kolo - dodatočné rozdeľovanie kapacít - bude prebiehať 24. a 25. 8. 2022. Odporúčame byť k dispozícii na telefónnom čísle uvedenom v AISe, pretože Vás môžu kontaktovať členovia Ubytovacej komisie FHI EU v Bratislave. 

Ak ani v tomto termíne Váš počet bodov nebude dostačujúci, odporúčame kontaktovať  podľa inštrukcií na obrázku. 

Ak Váš počet bodov bol dostačujúci, blahoželáme, odporúčame sledovať web a  dodržať harmonogram dodatocne ubytovanie

 

 

Dobrý deň, 

v priloženom dokumente nájdete rozhodnutie o pridelení resp. nepridelení ubytovania na akademický rok 2022/2023.  Pokiaľ se nedostali ubytovanie, tzv. druhé kolo - dodatočné rozdeľovanie kapacít - bude prebiehať 24. a 25. 8. 2022. Odporúčame byť k dispozícii na telefónnom čísle uvedenom v AISe, pretože Vás môžu kontaktovať členovia Ubytovacej komisie FHI EU v Bratislave. 

Ak ani v tomto termíne Váš počet bodov nebude dostačujúci, odporúčame kontaktovať  podľa inštrukcií na obrázku. 

Ak Váš počet bodov bol dostačujúci, blahoželáme, odporúčame sledovať web a  dodržať harmonogram dodatocne ubytovanie

 

 

Milí budúci absolventi/absolventky a stážisisti/stážistky!
Pre veľký záujem pre vás predlžujeme možnosť prihlasovania na Erasmus+ absolventskú stáž až do 31.5.2022! Všetci, ktorí ste tak ešte nestihli urobiť, sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky na stránke: www.workspaceeurope.sk v sekcii vašej školy.
euba plagát
 

Dovolujeme si vas informovat, ze bola zverejnena vyzva na stipendijne pobyty v ramci programu CEEPUS na ak. rok 2022/2023 pre studentov a ucitelov.

Viac informacii k studentskym pobytom najdete tu: CEEPUS vyzva studenti

Viac informacii k ucitelskym pobytom najdete tu: CEEPUS vyzva ucitelia