Načítavam stránku...
 

Dobrý deň, 

informácie ohľadom pridelenia ubytovania nájdete v tomto  dokumente. 

Odporùčame Vám sledovať informácie o pridelení konkrétneho miesta na internáte v AISe, tam nájdete aj výšku poplatku na uhradenie, uhrádzajte tieto poplatky až po pridelení miesta.

Poplatok následne musí byť uhradený do 24. 8. 2018 - podľa harmonogramu   https://euba.sk/univerzita/organizacna-struktura-a-pracoviska/utvary-riadene-rektorom/130-cpcaus/359-studentske-domovy-eu-v-bratislave#dokumenty inak strácate nárok na ubytovanie.

Prajeme príjemný deň a tešíme sa na Vás v septembri.

 

 

 

Harmonogram zápisov 2018-2019 je nasledovný:

1. stupeň štúdia
Ročník  Dátum zápisu a poslucháreň 
  1. ročník denné + externé štúdium
všetky študijné programy

03.09.2018 o 9.00 v AULE EU

úvodné informácie

1. ročník denné štúdium – UC 03.09.2018 o 10.00 v B1.03
1. ročník denné štúdium – MR 03.09.2018 o 12.00 v B1.07
1. ročník denné štúdium – HI 03.09.2018 o 13.00 v B1.03
1. ročník externé štúdium – HI 03.09.2018 o 14.00 v B1.07
   
2. ročník denné štúdium – HI 05.09.2018 o 09.00 v B1.03
2. ročník denné štúdium – MR 05.09.2018 o 11.00 v B1.07
2. ročník denné štúdium – UC 05.09.2018 o 13.00 v B1.03
2. ročník externé štúdium – HI 05.09.2018 o 09.00 v B1.03
   
3. ročník denné štúdium – HI 06.09.2018 o 09.00 v B1.03
3. ročník denné štúdium – MR 06.09.2018 o 11.00 v B1.07
3. ročník denné štúdium – UC 06.09.2018 o 13.00 v B1.03
3. ročník externé štúdium – HI 06.09.2018 o 09.00 v B1.03
Predlžujúci 3. ročník – HI (denná a externá forma) 10.09.2018 od 09.00 na študijnom oddelení
Predlžujúci 3. ročník – MR + UC (denná a externá forma) 10.09.2018 od 11.00 na študijnom oddelení
2. stupeň štúdia
Ročník  Dátum zápisu a poslucháreň 
1. ročník denné štúdium – AKT + OVE + ŠME                                                           04.09.2018 o 09.00 v B1.03
1. ročník denné štúdium – UA + UFM 04.09.2018 o 12.00 v B1.03
1. ročník externé štúdium – IM 04.09.2018 o 10.00 v B1.07
1. ročník denné štúdium – IM 04.09.2018 o 10.00 v B1.07
   
2. ročník denné štúdium – AKT + OVE + ŠME                                07.09.2018 o 09.00 v B1.03
2. ročník denné štúdium – IM 07.09.2018 o 10.00 v B1.07
2. ročník denné štúdium – UA + UFM 07.09.2018 o 12.00 v B1.03
3. ročník externé štúdium – IM 07.09.2018 o 10.00 v B1.07
MFM – všetky ročníky 10.9.2018 od 9 h na študijnom odd.

Predlžujúci 2.r.

AKT+OVE+ŠME+UA+UFM+IM+eIM

10.09.2018 od 13.00 na študijnom oddelení

 Náhradný termín zápisu nebude. Kto sa nemôže zúčastniť osobne, musí ho zapísať niekto iný na úradne overené splnomocnenie.

V zmysle čl. 4 ods. 4 Študijného poriadku EU v Bratislave je účasť na zápise povinná, ale môže Vás zapísať aj zástupca na základe úradne overenej plnej moci, pričom musí predložiť všetky dokumenty, ktoré FHI EU v Bratislave požaduje pri zápise. Zápis v inom ako určenom termíne nie je možný.

Požaduje sa preukázanie študenta/zástupcu na základe občianskeho preukazu.

Každý študent má povinnosť si skontrolovať pred ukončením skúšobného obdobia, či má v AIS zapísané všetky a správne výsledky, prípadne do 7. 7. 2018 zabezpečiť zapísanie (komunikovať s príslušným učiteľom).

Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vyplnený a podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (týka sa všetkých študentov) https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare a študenti denného štúdia Čestné vyhlásenie: https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom

Študenti externého štúdia a všetci v nadštandardnej dĺžke štúdia sú povinní si prečítať Internú smernicu o školnom a poplatkoch na ak. r. 2018/19:

https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom

V prípade, ak budete žiadať o úpravu školného, odovzdáte na zápise aj žiadosť o zníženie, odpustenie, splátky. Tlačivo žiadosti: https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom K žiadosti je potrebné doložiť všetky relevantné doklady, na základe ktorých žiadosť podávate, bez týchto dokladov je žiadosť neplatná.

Tlačivo na rodinné prídavky:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/potvrdenie_o_nasvteve_skoly.pdf

Študenti, ktorí sa prídu zapísať do prvého ročníka (prvý i druhý stupeň štúdia) si okrem vyššie spomínaných dokladov prinesú:

Vytlačenú farebnú fotografiu tváre (portrétová fotografiu, ktorá musí spĺňať tieto parametre: min. rozmer 4,5 cm x 3,5 cm na bielom pozadí. Vzdialenosť medzi bradou a vrchom hlavy musí byť v rozsahu 70-80 % z výšky fotografie.

Overený doklad o ukončení predchádzajúceho štúdia (ak ho ešte nedoručili). Zahraniční študenti musia doručiť nostrifikovaný doklad o ukončení predchádzajúceho štúdia.

Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vyplnený a podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (týka sa všetkých študentov) https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare

a študenti denného štúdia Čestné vyhlásenie: https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom

Študenti, ktorí už študovali na FHI si prinesú vypísanú Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov prípadne Žiadosť o priradenie témy záverečnej práce k aktuálnemu štúdiu (tlačivá tu: https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare)

Študenti, ktorí už študovali na inej vysokej škole a majú záujem o uznanie predmetov si prinesú vypísanú Žiadosť o uznanie skúšok (tlačivo tu: https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare) a originál výpisu známok, sylaby predmetov.   

Podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme konanie obhajoby  dizertačnej práce v študijnom odbore 3.3.12 Účtovníctvo

doktorand: Ing. Martina BALLOVÁ
téma: Metodologické problémy účtovného zobrazenia vybraných finančných nástrojov podľa IFRS
dátum obhajoby: 6. 7. 2018 o 9.00 h
miesto obhajoby: A7.12

doktorand: Ing. Adriana STANKOVÁ
téma: Využitie hĺbkovej analýzy účtovných dát slovenských podnikov z pohľadu ich relevantnosti
dátum obhajoby: 6. 7. 2018 o 11.00 h
miesto obhajoby: A7.12

 

Celý oznam je v priloženom súbore.

Absolventi našej fakulty sú na pracovnom trhu naozaj  žiadaní. Práve v tomto čase, keď  maturanti rozhodujú nielen o svojich ďalších rokoch života, ale vlastne o celej svojej profesionálnej kariére, vyšiel článok o dopyte firiem po absolventoch jednotlivých vysokých škôl.

Dobrý deň, 

požiadala by som Vás, pokiaľ máte doklady, ktoré potvrdzujú Váš nárok na doplnkové body pri ubytovaní (osirelosť, ZŤP, študent so špecifickými potrebami, reprezentácia univerzity či fakulty vo vedeckých, športových, umeleckých súťažiach, atď.) doručte  mi kópiu týchto dokladov osobne do miestnosti D8.36 (Strešňáková) alebo pošlite scan dokumentov na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Je potrebné doručiť tieto dokumenty ešte v termíne, kedy sa podávajú prihlášky, takže do 25.5.2018, aby sa stihli spracovať  a započítať. 

V prípade akýchkoľvek otázok stýkajúcich sa ubytovania sa prosím obracajte na mňa alebo študentský parlament. (na študijné referentky prosím nie.).

Všetky informácie tákajúce sa ubytovania nájdete v oznamoch na stránke fhi.euba.sk alebo na stránke študentksého parlamentu http://spfhi.sk/ubytovanie.html

 

Aj v tomto akademickom roku študenti mohli prezentovať výsledky svoje vedeckej činnosti na fakultnom kole ŠVOČ. Výsledky súťaže nájdete v priloženom dokumente.

Srdečne blahoželáme.

Vážení študenti, 

máte možnosť podieľať sa na fungovaní univerzity ... V nasledujúcich dňoch prebehne prijímanie návrhov študentov na kandidátov za členov študentskej časti Akademického senátu EU  a následne voľby. Informácie o jednotlivých kolách nájdete v priložených dokumentoch.

Kandidáti

Voľby

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?