Vážení študenti, 

každý rok Vám ponúkame možnosť overiť si svoje poznatky, schopnosť bádať, prinášať nové postupy, programy, porovnania v súťaži Študentská vedecká a odborná činnosť. V dokumente je harmonogram súťaže. 

Milí študenti,
využite skvelú príležitosť a zúčastnite sa stážového programu v OECD!
Cieľom stážového programu OECD je dať šancu mladým, šikovným a motivovaným študentom, ako si TY, pracovať na konkrétnych projektoch vo svojom študijnom odbore v medzinárodnom prostredí.
Stáž je možné vykonávať na diaľku alebo v hybridnej forme (kombinácia fyzickej a virtuálnej mobility), finálna forma realizácie mobility závisí od dohody s OECD a aktuálnej situácie ovplyvnenej vírusovým ochorením COVID-19.
Konečné rozhodnutie, či nominovaní študenti Ekonomickou univerzitou v Bratislave získajú ponuku na stáž, je na rozhodnutí OECD.
 
Minimálne požiadavky:
 Uchádzači musia byť študentmi denného štúdia po dobu stáže v odbore alebo oblasti súvisiacej s prácou OECD (ďalšie podrobnosti nájdete v zozname oddelení a pracovísk na tomto linku: https://www.oecd.org/.../list-of-departments-and-special...).
 Plynulá znalosť anglického a / alebo francúzskeho jazyka.
 Kandidát musí absolvovať v stáž v minimálnej dĺžke jeden mesiac/plný úväzok (40 hodín týždenne). Dĺžka stáže je obmedzená na šesť mesiacov s možnosťou jedného predĺženia až na maximálne dvanásť mesiacov.
 
K prihláseniu je potrebné zaslať mailom do 1. novembra 2021:
 životopis – CV v angličtine;
 motivačný list v angličtine;
 výpis známok (v slovenčine) za celú dĺžku štúdia – požiadajte o výpis Vaše študijné oddelenie.
Tak neváhajtete a prihláste sa!

Termín mobility: 1. 10. 2021 – 31. 12. 2021

Termín pre prihlásenie: do 27. 9. 2021

Postup:

Milí študenti, v spolupráci s novou platformou pre Erasmus+ praktické stáže myinternship.eu sme pre Vás pripravili zaujímavý webinár, kde Vám bližšie predstavíme túto novú a dynamickú platformu s rozmanitou ponukou zahraničných stáží. Ďalej sa dozviete všetky potrebné informácie ako sa na stáž prihlásiť a čo všetko potrebujete, aby ste na Erasmus+ praktickú stáž mohli vycestovať.

Tak sa prihláste na náš webinár a my Vám odpovieme na všetky Vaše otázky.

Kedy: 29. september 2021 (streda)

Čas: 12:30 hod

Pre prihlásených účastníkov máme na záver pripravený malý bonus😊.

Webinár sa uskutoční prostredníctvom online platformy MS TEAMS, pre vstup do skupiny s názvom Webinár Erasmus+ praktické stáže + nová platforma myinternship.eu, použite Vaše univerzitné emailové konto, prihlasovací kód: nmt7x9y

Tešíme sa na Vás!

erasmusstáž webinár 1

Milé študentky a študenti,

posielame Vám výhodnú ponuku na nákup učebníc na predmet Odborný anglický jazyk. Zvýhodnená cena 25 € za učebnicu Market Leader 3rd Edition Extra Upper-Intermediate Coursebook platná do 31. októbra 2021 (ale učebnice si musíte kúpiť do 20.9.2021, v o výnimočných prípadoch najneskôr do 26.9.2021). Štandardná cena učebnice je 31,85 €. Aby ste získali zvýhodnenú sumu, musíte uviesť identifikačný kód školy EUBA. Bližšie informácie nájdete v prílohách 1. 2

Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali ste mali učebnice už na 1. vyučovacej hodine.

Učebnica slúži aj ako cvičný zošit, preto nemôžete  mať na hodinách anglického jazyka staršie, použité učebnice, ktoré sú už vyplnené

Milí študenti, 

opäť máte príležitosť uchádzať sa o možnosť absolvovať študentskú stáž prostredníctvom Erasmus+ mobility v období od novembra 2021 do septembra 2022.

Všetci študenti, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a vytvoriť si prihlášku na stáž na ak. rok 2021/2022, ako aj nahrať všetky potrebné dokumenty.

Termín na prihlasovanie (registrácia v systéme studyabroad a odovzdanie vytlačenej a podpísanej prihlášky prodekanke pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou, t. j. mne, stačí poslať aj e-mailom) je do 15. 10. 2021.

plagát sk

Milé študentky, milí študenti,

ak ste sa doteraz nestihli prihlásiť na Erasmus+ mobilitu štúdium na akademický rok 2021/2022 na letný semester, máte poslednú možnosť. Termín na podanie prihlášky je 21. 9. 2021 (do polnoci).

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

Termín na podávanie prihlášok: 21. 9. 2021 do 24:00 (podpísaná naskenovaná prihláška - mailom).

Predbežný termín výberového konania (online pohovor cez MS Teams): 23. 9. 2021 - 24.9.2021. (o dátume a čase výberového konania Vás budeme informovať)

Postup:

Prihlasovanie na študijný pobyt prebieha cez portál www.studyabroad.sk v termíne do 21. 9. 2021. V prípade nejasností môžete využiť manuál na prihlasovanie, prípadne technickú podporu systému Study Abroad:  .

Každý študent, ktorý má záujem o študijný pobyt, sa musí zaregistrovať na study abroad a potom postupovať podľa týchto krokov:

 1. Vyplniť prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2021/2022. Dajte si pozor na správny výber akademického roka!
 2. Nahrať Vašu fotografiu v systéme study abroad.
 3. Nahrať štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať.
 4. Nahrať motivačný list v anglickom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom chcete študovať.
 5. Nahrať výpis známok, za celé predchádzajúce štúdium, ktoré si vybavíte u študijnej referentky.
 6. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške, prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, a pod. Potvrdenie o absolvovaní jazyka na EUBA nie je potrebné dokladovať.
 7. Iné – sem vložte predbežný zoznam predmetov ako aj zoznam rôznych ocenení a školské aj mimoškolské aktivity, ktoré Vám môžu pomôcť získať dodatočné body, napr. ŠVOČ, medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo nej (študentský parlament, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, a pod.
 8. Vygenerovanú prihlášku zo systému study abroad na akademický rok 2021/2022 vytlačte, podpíšte, naskenovanú odošlite mailom na . S prihláškou nemusíte posielať žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v elektronickej forme v systéme study abroad, preto Vás prosíme o dôsledné a kompletné nahratie týchto dokumentov v online systéme. Nezabudnite, že prihlášku je v systéme nutné aj ODOSLAŤ.  

Poznámka: Elektronický systém je nastavený tak, že v prípade, ak v niektorom kroku nevložíte žiadny dokument, tak Vás nepustí ďalej. Ak v niektorej nepovinnej časti (napr. „Iné“, „Jazykové certifikáty“ a pod.) nemáte žiadny dodatočný doklad, je potrebné vložiť prázdny dokument. V prípade, že v ktorejkoľvek sekcii chcete nahrať viacero dokumentov, vložte ich v rámci jedného zip súboru.

Naše odporúčanie: Pri príprave podkladov k prihláške a motivačného listu si určite pozrite aj Zásady výberového konania na FHI , aby ste mohli získať čo najviac bodov a dostali sa na Vami preferovanú univerzitu.

Tip na výber univerzity: Ak ešte neviete, na akú zahraničnú univerzitu by ste chceli ísť, môžete si pozrieť predchádzajúci prehľad nominovaných študentov aj s ich výberom univerzít z predchádzajúcich výziev, aby ste mali lepší obraz o univerzitách, ktoré preferujú študenti FHI a je u nich predpoklad zhody študijných plánov. Tu nájdete zoznam aktuálne voľných univerzít na letný semester akademického roka 2021/2022. 

Informácie o výsledku výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke FHI, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít EUBA z OMM. Celý postup od podania prihlášky až po návrat z mobility nájdete znázornený aj v prehľadnej procesnej mape

Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov.

V prípade doplňujúcich otázok navštívte sekciu otázky a odpovede na stránke EUBA, kde nájdete odpovede na najčastejšie otázky, príp. kontaktujte prostredníctvom e-mailu priamo prodekanku pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou Ing. Miriamu Blahušiakovú, PhD. na adrese .

 

Ekonomická univerzita v Bratislave zahájila 31. marca 2019 po prvýkrát projekt Central Europe Connect v spolupráci s prestížnymi partnerskými univerzitami – WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave). Teraz dávame do pozornosti už šiestu edíciu tohto úspešného a unikátneho certifikovaného programu, ktorá v zimnom semestri 2021/22 odštartuje 11. októbra a to kurzom, ktorý bude realizovať EUBA.

Posledné tri edície programu CEC sme vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 organizovali online. Nadchádzajúca šiesta edícia bude organizovaná v hybridnom formáte. Kurz, ktorý ponúka EUBA sa bude realizovať ONLINE, pričom štruktúra kurzu bude aj v jeho virtuálnej verzii zachovaná a všetky prednášky, diskusie, skupinové práce v rámci Bratislava Course Week, ktoré by sa za bežných okolností konali prezenčne, budú prebiehať virtuálne. Kurzy ponúkané WU a SGH sú nateraz stále plánované v prezenčnej forme.

Čo môžeš od programu očakávať?

Absolvovanie troch hlavných kurzov, tvoriacich jadro projektu Central Europe Connect: 

 • EUBA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), 11-16. október 2021
 • WU: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), 15-20. november 2021
 • SGH: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits),  29. november-4. december 2021
 • Celý program bude v anglickom jazyku a bude orientovaný na medzinárodný obchod v kontexte regiónu Strednej Európy
 • Program Ti umožní zažiť zahraničnú výmenu, získať hodnotnú medzikultúrnu skúsenosť a absolvovať tak v rámci jedného semestra tri kurzy na významných univerzitách
 • 20 študentov z každej univerzity spolupracuje v tímoch na zadaných projektoch
 • Za absolvovanie programu získaš spolu 12 kreditov, certifikát a samozrejme neoceniteľné skúsenosti a kontakty

Prihláška musí obsahovať:

 • CV v anglickom jazyku
 • Motivačný list v anglickom jazyku
 • Výpis známok za všetky doteraz absolvované ročníky

Deadline na prihlasovanie je predĺžený do 5. septembra 2021!

Využi túto vynikajúcu príležitosť a podaj si prihlášku na . Viac info nájdeš na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect.

Milí študenti, 

ubytovacia komisia pre študentov FHI EU v Bratislave spracovala Vaše žiadosti o ubytovanie na  študentských domovoch EU v Bratislave a v priloženom dokumente si pod svojim identifikačným číslom nájdete informáciu o pridelení resp. nepridelení ubytovania na akademický rok 2021/2022 v prvom kole. 

Samotné prideľovanie izieb bude prebiehať až v auguste, podľa harmonogramu. Prosím, sledujte stranky Študentského parlamentu FHI , oznamy na stránke fhi.euba.sk. Je potrebné uhradiť ubytovanie podľa predpisu vygenerovaného v AISe, inak miesto prepadne. (platby budú vygenerované v termíne podľa harmonogramu).

Druhé kolo ubytovania prebehne od 25.8. do 28.8. Je vhodné byť v tomto čase k dispozícii na telefónnom čísle uvedenom v AISe, pretože v prípade voľných miest Vás budú členovia komisie kontaktovať práve touto cestou.